Koordinatörler


AKTS KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. İsmail SANBERK

sanberk@cu.edu.tr

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Meral KILIÇ ATICI

matici@cu.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM

sabahcam@cu.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. İsmail SANBERK

sanberk@cu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK

okirdok@cu.edu.tr

AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ

fbulut@cu.edu.tr