Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Bölümü 1983 yılında Prof.Dr. Altan Eserpek’in başkanlığında kurulmuştur. Bölüm, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır. 

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalının amacı; eğitim programları ve öğretimle ilgili bilimsel bilgileri, konu alanının öğretiminde etkili bir şekilde uygulayabilen; Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, çağdaş, insana, topluma ve doğaya duyarlı, insan haklarını temele alan, demokrasi ve demokratik yaşam biçimini geliştirmeye kendini adayan, sorumluluk kazanmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, esnek, sorun çözücü, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip ve bu becerileri öğrencilere öğretebilme yeterlikleriyle donatılmış öğretmenler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Ayrıca, eğitim programları ve öğretimle ilgili lisans üstü düzeyde eğitim vererek, yerel, ulusal ve uluslar arası eğitim sorunlarının farkında olan, eğitim politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunan, evrensel düzeyde etik değerleri benimsemiş, Atatürk’ ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip, girişimci, çevresindeki toplumsal ve bilimsel etkinlikleri destekleyen, farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları uzmanlık alanıyla bütünleştirebilen, eleştirel ve yaratıcı aklı sentezleyerek bilimsel bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgileri uygulayarak toplumsal gelişime katkıda bulunan üst düzey insan gücü yetiştirmektir.