Ekler

·         Öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu: Uygulama öğretim elemanı (Ek-1) tarafından en az iki ders için, Uygulama Öğretmeni (Ek-2) tarafından uygulama yapılan her ders için ayrı ayrı doldurulur.

·         Akran değerlendirme formu: Uygulama öğrencisinin bulunduğu uygulama okulunda öğretmenlik uygulamasına devam eden diğer bir akranı tarafından doldurulur. (Ek-3)

·         Öz değerlendirme formu: Uygulama öğrencisinin kendi ders anlatımı hakkındaki görüşlerini içeren formdur. Bu formdan elde edilen bilgiler, dersin üniversitede işlenen teorik kısmında, uygulama öğretim elemanı ile birlikte değerlendirilecektir. (Ek- 4)

·         Ders planı kontrol listesi: Uygulama öğrencisi tarafından, ders anlatımı için hazırlanan planın ilgili ölçütlere uygunluğunu kontrol etmek amacıyla doldurulur. (Ek-5)

·         Öğretmenlik uygulaması ders gözlem formu: Uygulama öğrencisi tarafından, gözlemlediği her ders için ayrı ayrı olarak doldurulur. (Ek-6)

·         Öğretmenlik uygulaması devam çizelgesi (Ek-7)

·         Ders planı: (Uygulama yapılan ders için uygulama öğrencisi tarafından hazırlanmış ders planı) (Ek-8)

·         Gün Sonu Değerlendirme Formu: (uygulama öğrencisinin anlattığı her bir ders için) (EK-9)