Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında uzman elemanlar yetiştirmektir. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’ndaki öğretim elemanları, bölümümüzdeki diğer anabilim dallarında eğitim öğretim faaliyetlerine destek vermektedir. Bu anabilim dalında lisans ve lisansüstü programlara öğrenci alınmamaktadır.