Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı

    Felsefe Grubu Eğitimi Programı, Prof. Dr. Altan Eserpek’in başkanlığında Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı olarak 1984’te kurulmuştur.  1985 yılında öğrenci alımına başlayan program, ilk mezunlarını 1989 yılında vermiştir. Mezunların bir kısmı sosyoloji, felsefe, psikoloji alanında akademik temel bilimlere yönelirken; büyük bir kısmı liselerde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışmaktadır. 

    1988 yılında Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü’ne dönüşmüştür. Gerek program, gerekse bölüm yalnızca Üniversite’de değil, Türkiye’de de bir ilki oluşturmuştur. Daha sonra Erzurum Atatürk, Gazi, Bolu İzzet Baysal ve Sivas Cumhuriyet Üniversitelerinde de benzer oluşumlara gidilmiştir. Ancak 1998’de Dünya Bankası-YÖK düzenlemesi ile Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü açılmış, Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü de Anabilim Dalına dönüştürülerek bu yeni kurulan bölümün iskeletini oluşturmuştur. Mevcut kadro da olduğu gibi bu bölüme aktarılmıştır. Bu dönüşümle birlikte 1999’a kadar 8 yarıyıl olan öğrenim süresi bu yıldan itibaren tezsiz yüksek lisans aşamasını da kapsayacak şekilde 10 yarıyıla çıkarılmıştır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından bu yana felsefe grubu öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı açılmış ve sürdürülmektedir. 2014 yılından itibaren eğitim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olarak değişmiştir. 

    Felsefe Grubu Eğitimi programı dört alt disiplinin bileşiminden oluşmaktadır. “Felsefe grubu” altında sosyoloji, psikoloji, mantık ve felsefe yer almaktadır. Akademik eğitim süresince bu disiplinlerin bir yandan temel tartışmaları, diğer yandan ortaöğretimle entegrasyonları dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bu alanlara “eğitim bilimlerini” de eklemek gerekmektedir. Kısaca multidisipliner bir yapıdadır. Anabilim dalı kadrosunda üç Profesör, bir Doçent, bir Dr. Öğretim Üyesi, bir Öğretim Görevlisi ve bir Doktor Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalında çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları; felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve siyaset olmak üzere sosyal bilimler eğitimi; örtük programlama, kültürel ve tarihsel düşünme, insan hakları ve eleştirel düşünme ile medya, yardım hizmetleri, eğitim yapıları, çok-kültürlülük ve sosyal-kültürel değişme üzerinedir.

    Program temel ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Böyle bir ayrımlaşmaya; hem kişilerin öz-beceri ve ilgilerini sürdürebilmeleri, böylece belirli bir alanda uzmanlaşmanın sağlanabilmesi, hem de sorumluluk bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla gidilmiştir. Program çeşitli alanlardan oluşmakla birlikte yine de felsefe, sosyoloji veya psikoloji ağırlıklı belirli bir uzmanlaşmanın sağlanabileceğine inanılmaktadır. Bu nedenle seçmeli derslerin bu üç alandan birinde derinleşecek şekilde tutarlılık içinde sürdürümü çok önemli sayılmaktadır. 

 

 İletişim Bilgileri 

Çukurova Üniversitesi, Egitim Fakultesi, Felsefe Grubu Egitimi Anabilim  Dali

Telefon (+ 90-322) 338 60 84 / 2778

Faks  (+ 90-322) 338 64 40

01330 Balcalı/Adana

Türkiye