Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi ana bilim dalı Çukurova Üniversitesi kampüsünde Eğitim Fakültesi bünyesinde ortaokul matematik öğretmenleri yetiştirmek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.  Matematik Eğitimi ana bilim 2020 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Anabilim Dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri yer almaktadır.  Bu ana bilim dalının mezunları  "Ortaokul Matematik Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Matematik Öğretmeni olarak atanabileceklerdir. Yurt dışında öğretmenlik yapmak isteyen veya eğitim sektörünün farklı alanlarında çalışmak isteyen mezunlar da gerekli şartları sağladıkları takdirde bu alanlarda görev yapabileceklerdir. Ayrıca matematik eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt içinde veya yurt dışında akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev alabilmeleri de mümkün olacaktır.

Tezli Yüksek lisans programı 2016-2017 öğretim yılından ve Doktora programı ise 2020-2021 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.