Öğretmenlik Uygulaması - II

 

 

Öğretmenlik Uygulaması-II Dersi

Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında uygulama öğrencilerinden, her hafta uygulama öğretmenlerini gözlemlemeleri, ek olarak ilerleyen sayfalarda belirtilen etkinlikleri sırası ile yapıp en az sekiz hafta ders anlatarak etkinlik raporlarını yazmaları beklenmektedir.

Uygulama Yönergesi

1.            Uygulama öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede (dördüncü bölüm madde 7); “Her bir dönemde uygulama öğrencisi uygulama öğretmeninin gözetiminde farklı haftalarda olmak üzere en az 8 (sekiz) defa fiilen ders anlatır. Uygulama öğrencisinin fiilen anlatacağı ders saati; ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on) saatten, 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi) saatten az olmayacak şekilde planlanır.” ifadesi yer almaktadır. Bu bilgi kapsamında uygulama öğrencisi ve uygulama öğretmeni ile işbirliği içerisinde olarak belirlenen gün ve saatlerde uygulama öğrencisi dersini planlar, uygular ve diğer paydaşlardan performansı hakkında geri bildirim alır. Uygulama öğrencileri dönem içinde anlattıkları her ders için  öz değerlendirme formu, ders planı kontrol listesi doldurmak ve kendi performanslarını değerlendirmek durumundadırlar. Ayrıca akran değerlendirmesi de mümkünse yapılmalıdır.

Uygulama öğretim elemanı bu süreç içerisinde, en az 2 kez her uygulama öğrencisini gözlemler (Ek-1). Gerekli gördüğü takdirde daha sık izleyebilir. Uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisini gözlemlediği günlerde dönüt verme işlemi; uygulama öğretmeni, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi ile birlikte yapılmalıdır.

Uygulama öğrencisi her ders anlatımı yaptığında, uygulama öğretmeni MEBBİS’te bulunan ve ayrıca öğrenci tarafından kendisine çıktısı verilen değerlendirme formu (Ek-2) aracılığı ile uygulama öğrencisine yazılı dönüt verir. Bu dönütler aday her ders anlatımı gerçekleştirdikten sonra MEBBİS’e işlenir. Dönem sonunda uygulama öğretim elemanının öğrenciyi değerlendirmek için kullandığı değerlendirme formunun da  https://uod.meb.gov.tr/ adresi üzerinden MEBBİS sistemine girişi sağlanır.

Her uygulama öğrencisi ders anlatımı sırasında akranının ders performansını izleyecek, akran değerlendirme formunu (Ek-3)  dolduracak ve dönem sonu raporlarına ekleyecektir.

Her uygulama öğrencisi ders planını hazırladıktan sonra ders planı kontrol listesini   (Ek-4)  doldurarak hazırlıklarının tam olduğundan emin olacaktır. Ayrıca ders anlatımından sonra kendi uygulama performansı ile ilgili öz değerlendirme formunu (Ek-5) dolduracak ve dönem sonu raporlarına ekleyeceklerdir.

 

Öğretmenlik Uygulaması-II Dersinde Devam ve Devamsızlık

Uygulama derslerinin üniversitede işlenen 2 saatlik teorik kısmında %80, uygulama okulunda işlenen uygulama kısmında ise %100 devam koşulu aranmaktadır. Uygulama öğrencisi sağlık vb. herhangi önemli bir sebeple uygulamaya katılamayacaksa önceden uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanına haber verir. Başka bir gün kaçırdığı gün veya saati telafi etmek zorundadır. Uygulama öğretmeni öğrencinin devamını takipten sorumludur. Öğretmen kendilerine iletilen devam çizelgesinde ilgili saatleri imzalayarak öğrencinin uygulama okulunda bulunup etkinliklere katıldığını teyit eder. Deneyimin sistematik ve olması gerektiği gibi yürütülmesi ve bu süreçte fakülte ve okulun işbirliği içerisinde olması, geleceğin öğretmenlerini yetiştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

 

Öğretmenlik Uygulaması-II Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

 

1.    Öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu: Uygulama öğretim elemanı (Ek-1) tarafından en az iki ders için, Uygulama Öğretmeni (Ek-2) tarafından uygulama yapılan her ders için ayrı ayrı doldurulur.

2.    Akran değerlendirme formu: Uygulama öğrencisinin bulunduğu uygulama okulunda öğretmenlik uygulamasına devam eden diğer bir akranı tarafından doldurulur. (Ek-3)

3.    Öz değerlendirme formu: Uygulama öğrencisinin kendi ders anlatımı hakkındaki görüşlerini içeren formdur. Bu formdan elde edilen bilgiler, dersin üniversitede işlenen teorik kısmında, uygulama öğretim elemanı ile birlikte değerlendirilecektir. (Ek- 4)

4.    Ders planı kontrol listesi: Uygulama öğrencisi tarafından, ders anlatımı için hazırlanan planın ilgili ölçütlere uygunluğunu kontrol etmek amacıyla doldurulur. (Ek-5)

5.    Öğretmenlik uygulaması ders gözlem formu: Uygulama öğrencisi tarafından, gözlemlediği her ders için ayrı ayrı olarak doldurulur. (Ek-6)

6.    Öğretmenlik uygulaması devam çizelgesi (Ek-7)

7.    Ders planı (Uygulama yapılan ders için uygulama öğrencisi tarafından hazırlanmış ders planı) (Ek-8)

8.    Yıllık ve günlük ders planı örnekleri (Uygulama öğretmeni tarafından hazırlanan yıllık ve günlük ders planları)

9.    Zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

10.  Haftalık ders programı

11.  Çalışma ve etkinlik kâğıtları (uygulama öğrencisinin anlattığı her bir ders için)

12.  Ders sonunda kullanılan değerlendirme materyalleri (uygulama öğrencisinin anlattığı her bir ders için)

13.  Gün Sonu Değerlendirme Formu (uygulama öğrencisinin anlattığı her bir ders için) (Ek-9)

 

 

 

Öğretmenlik Uygulaması-II Dersi Etkinlik Takvimi

 

 

Hafta

Etkinlikler

1. Hafta

Öğretmenlik uygulaması uygulama gruplarının oluşturulması ve ilan edilmesi.

Fakültede uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğrencileri ile toplantı.

Uygulama okulunu ilk ziyaret (Öğretim elemanı tarafından yapılacaktır).

Uygulama okulunda uygulama öğrencilerinin dönem uygulama planlarının yapılması.

2. Hafta

Uygulama öğrencilerinin okuldaki birinci gözlem haftası (Ders anlatmayacaklar)

(MEBBİS GİRİŞLERİ BU HAFTA İTİBARİYLE BAŞLAYACAKTIR)

3. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

4. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

5. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

6. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

7. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

8. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

9. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

10. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

11. Hafta

Alana Özgü Ders Planı Hazırlama + Ders Anlatımı+ Gün Sonu Değerlendirme

12. Hafta

Öğretmenlik Uygulaması-II Dersi için Genel Değerlendirme