Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

 Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir.   Uygulamalı dersler ise, Eğitim Fakültesi ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni gözetiminde üç yarıyılda gerçekleştirilmektedir. 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, fen bilimleri ve sosyal bilimlere dayalı disiplinler arası bir çalışma alanıdır. İlkokul birinci basamakta (1-4 sınıf) görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulan program 5 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi  ve 2 Okutman ile hizmet vermektedir. 2016 -2017 öğretim yılı itibariyle ana bilim dalında yaklaşık 485 öğrenci öğrenimine devam etmektedir.


Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans programları bulunan Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında 2016-2017 öğretim yılı itibariyle Doktora Programına da öğrenci almaya başlamıştır.

 

Öğretim dili Türkçe olan bilim dalının öğrenim süresi 4 yıldır.