Koordinatörler

SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KOORDİNATÖRLERİ

WEB SAYFASI KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. Beyza CANBAZOĞLU

beyza.cnbzgl0@gmail.com

EOBS (AKTS) KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Çağatay AKYOL

cakyol99@cu.edu.tr

AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. Dr. Fatma KARAKUŞ

fatmakaracoban@gmail.com

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Ana Maria GÜNSEL

anamariagunsel@gmail.com

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR

czekiye@hotmail.com

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER

msencerbulut@gmail.com

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. Hülya AKDEMİR

hulyakdemir@gmail.com

ÇİFT ANA DAL - YANDAL KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KARABAY

aysegulkarabaytrn@gmail.com

 

YATAY GEÇİŞ - İNTİBAK KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Akın EFENDİOĞLU

akin.efendioglu@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Fatma KARAKUŞ

fatmakaracoban@gmail.com

Arş. Gör. H. Beyza CANBAZOĞLU

beyza.cnbzgl0@gmail.com

ORYANTASYON

Öğr. Gör. Çağatay AKYOL

cakyol99@cu.edu.tr