Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada okul öncesi eğitimin bireylerin gelişimi ve toplum için oldukça önemli olduğu kabul edilmekte ve okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın temel amacı, anaokulları ve ilköğretim okulu anasınıfları için okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara sahip öğretmen yetiştirmektir. Mezunların büyük çoğunluğu bu alanda çalışırken, bir kısmı da özel sektörde (özel kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde ve özel okulların anasınıflarında) görev almaktadır.

 

Ana Bilim dalımız 1997-1998 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini kabul etmiş, 2001-2002 eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Yine 2001-2002 eğitim öğretim yılında yüksek lisans, 2007-2008 yılında ise doktora programına öğrenci alınmaya başlanmıştır.

 

Ana Bilim dalında 2 profesör, 4 doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 4 araştırma görevlisi (50/D kapsamında) bulunmaktadır.

 

Ana Bilim dalında lisans programının eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir.