Hakkında

Fakültemize Hoş Geldiniz

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinin amacı, öncelikle, ilk ve orta öğretim düzeyinde görev alacak öğretmen  yetiştirmektir.  Fakültemiz, Adana Yabancı Diller Yüksekokulu'na İçel ve Hatay Yabancı Diller Yüksek Okulları’nın katılımıyla 1982  yılında  kurulmuştur. Fakültemizde 8  bölüm ve 17 anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar yabancı diller bölümü (Almanca, Fransızca ve İngilizce  Eğitimi  Anabilim Dalları), Temel Eğitim Bölümü (Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi), Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü (Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalları), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalları), Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, (Felsefe Grubu  Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalları), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümüdür. Okul Öncesi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dallarının ikili eğitim programları bulunmaktadır. Özel Eğitim Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalları ve Temel Eğitim Bölümü bünyesinde yer alan Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğrenci almamaktadır.  Eğitim Fakültesinde lisans programında 5575 öğrenciye, yüksek lisans ve doktora programlarında ise 606 öğrenciye eğitim verilmektedir. Fakültemiz toplam 15000 m2 kapalı alana sahiptir. Fakültede 88 adet derslik, 7 adet tam donanımlı konferans salonu bulunmaktadır.  Fakültemizin  uluslararası tarama yapılabilen hakemli dergisi de bulunmaktadır. 

Misyonumuz

Demokratik, laik, hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan, Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı, insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu, bireyleri arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç gibi ayrımcılığa karşı, T.C. Anayasasıyla tanınan her tür görüş ve düşünceye saygılı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapmak dışında hiçbir politik yapılanmaya ve bilimsel düşüncenin yerine skolastik düşüncenin egemen olmasına fırsat vermeyen, üyeleri arasında hoşgörü ve barışın hüküm sürdüğü, katılımcı, şeffaf tedirgin eden değil, teskin eden bir yönetime sahip, özgürce düşünme ve uygarca tartışma ortamının yer aldığı, atama ve görevlendirmelerde sadece idari ve bilimsel liyakatı ön planda tutan, toplumun arkasında değil önünde giden, çağın içinde, çağdaş teknoloji ile bütünleşmiş yenilikçi düşüncelere açık, her zaman sorumluluklarının bilincinde, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunan, barışçı, üretken ve uyumlu kuşaklar yetiştirmek amacında olan bir fakülte yapma çalışmalarına birinci derecede katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz

Eğitim sisteminin ihtiyaç ve problemlerini bilen, çözümler üretebilen, çocuk ve gençlerin kişilik gelişimlerinde bilim, felsefe, sanat ve eğitimin önem ve gerekliliğini anlayabilen, eğitim, yöntem ve teknolojilerinden faydalanabilen, eğitim alanında araştırmalara devam edebilen, işbirliği geliştirebilen, hür ve eleştirisel düşünebilen, yüksek sosyal duyarlılığa sahip olan aydın ve yaratıcı öğretmenler mezun etmek.