Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Özel Eğitim, çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda, kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeye önleyen, engelli bireyi kendine yeteli hale getirerek, topluma kaynaştırmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyerek beceri ile donatan eğitimdir.

Özel Eğitim Bölümünün amacı; yapılan tanım doğrultusunda engelli bireylerin psikolojik, sosyal, kişisel, zihinsel ve duygusal yönden olumsuz etkilenmemelerine yardımcı olan, kendisinin veya ailesinin yaşadığı sorunları ile başa çıkabilecek yetenek ve becerileri geliştirecek eğitimciler yetiştirmektir.

Özel Eğitim Bölümü, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 21. ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 14. maddesi hükümlerine göre 24.02.2006 tarihinde kurulmuştur.