Sayılar

Fakültemiz Akademik Personel Sayılarının Dağılımı

39 Profesör,
36 Doçent,
22 Dr.Öğr.Üyesi,
20 Öğr.Gör.,
25 Arş.Gör. ve
1 okutman

olmak üzere toplam 143 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğretim elemanları, ünvanlara göre yan menüden görülebilir.