Akademik Personel

Fakültemizde 34 Profesör, 34 Doçent, 28 Dr.Öğr.Üyesi,  24 Öğr.Gör.,  29 Arş.Gör. ve 2 okutman olmak üzere toplam 151 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğretim elemanları, ünvanlara göre yan menüden görülebilir.