Web Sitesi Sorumluları

Web Sitesi Sorumlusu:                     Arş.Gör. Dr. Ethem EVLİCE (eevlice@cu.edu.tr)

İngilizce Web Sitesi Sorumlusu:      Arş.Gör. ---

Alman Dili ve Eğitimi

Arş.Gör.Şirin SERPEN AYDIN

sserpen@cu.edu.tr

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Arş.Gör.Dr. Ethem EVLİCE

eevlice@cu.edu.tr

Eğitim Programlar ve Öğretim

Arş.Gör. Ece DÜŞER YOLCU

eduser@cu.edu.tr

Eğitim Yönetimi

Doç.Dr. Betül BALKAR

bbalkar@cu.edu.tr

Felsefe Grubu Eğit. Bölümü

Arş.Gör.Dr. Ömer KIZILTAN

okiziltan@cu.edu.tr

Fen Bilimleri Eğitimi

Arş.Gör. Betül KARADUMAN

bkaraduman@cu.edu.tr

Fransız Dili ve Eğitimi

Doç.Dr. Mustafa MAVAŞOĞLU

mmavas@cu.edu.tr

İngiliz Dili ve Eğitimi

Arş.Gör. Eylem Perihan KİBAR

eylemperihan.9@gmail.com

Matematik Eğitimi

Arş.Gör. Zeyneb Betül KAYA

zbkaya@cu.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

Arş.Gör. Vildan KILIÇAY

vkilicay@cu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Arş.Gör. Gürcan GÜNHAN 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Arş.Gör. İrem Şahin YOLLUK

isahin@cu.edu.tr

Resim-İş Eğitimi

Arş.Gör. Belgin Boran ŞENOCAK

belginboran@gmail.com

Sınıf Eğitimi

Arş.Gör. Beyza CANBAZOĞLU

bcanbazoglu@cu.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Arş.Gör. Mert Mustafa ARK

mmak@cu.edu.tr

Türkçe Eğitimi

Arş.Gör. Bilge DESTEGÜLOĞLU

bdesteguloglu@cu.edu.tr