Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı’nın temel amacı; eğitim yönetimiyle ilgili 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi beceri, tutum ve değerleri kazandırabilmek için; teori ile uygulamayı birleştirerek alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen, geleceğin eğitim yöneticilerini yetiştirmek, hali hazırda okullarda görev yapmakta olan eğitim yöneticilerine düzenlenecek Seminer, Çalıştay, Hizmet-içi eğitim vb. etkinliklerle bu alandaki çağdaş gelişmeleri kazanmalarını sağlamaktır.

Ayrıca,  temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak bilimsel bilgi elde etmek ve fakültemizde eğitim-öğretim görmekte olan öğretmen adayı durumundaki öğrencilere Lisans düzeyinde; Türk Eğitim Sisteminin tarihsel gelişimini, amaçlarını, işlevlerini özelliklerini ve diğer bilim alanlarıyla ilişkisini  tanıtıp sistemin geliştirilebilmesi için onları bilinçlendirerek teşvik etmek de Anabilim dalının bir diğer temel amacıdır.