Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Programın Tarihçesi: Programımız, 1986 yılında bir doçent ve iki araştırma görevlisi tarafından Resim-İş ve Sanat Eğitimi adıyla kurulmuş, aynı yıl iki öğretim görevlisinin katılımı ve 30 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 1986-1988 yıllarında Resim–İş ve Sanat Eğitimi Bölümü adıyla eğitim-öğretim gerçekleştirmiştir. 1988 yılında Resim-İş Eğitimi Bölümü olarak adlandırılmış ve üç anasanat dalını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir: Resim Anasanat Dalı, Grafik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı. Bölüm, ilk mezunlarını 1990 yılında vermiştir.

1997 yılında yeni bir yapılanma gerçekleşmiş ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı adıyla Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün bir alt programına dönüştürülmüştür. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde ikinci bir anabilim dalı olarak öngörülen Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, henüz açılmamıştır.

Programımızda, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programı da yürütülmektedir. Yüksek lisans programı, 1993 yılında dört yardımcı doçent ve farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katkılarıyla açılmış ve öğretime başlamıştır. Doktora programı; 2014 yılında, lisans programı kadrosunda yer alan üç profesör, bir doçent, bir yardımcı doçentin desteğiyle açılmıştır. Yüksek lisans ve doktora programı Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinden ve farklı fakültelerden öğretim üyelerinin de desteğiyle öğrencilerin nitelikli sanat eğitimi uzmanı olmasını sağlayacak bir ders içeriği sunmaktadır. 

 

Resim-İş Öğretmenliği Programının Amacı: Eğitim Fakültesinin vizyon ve misyonuna bağlı olarak temel eğitim ve orta öğretime farklı sanat alanlarında ve sanat kültürü konularında yeterli bilgi donanımına sahip, nitelikli görsel sanatlar öğretmenleri ile teknoloji ve tasarım öğretmenleri yetiştirmektir. Öğretmen adaylarının, alana ilişkin kavramsal ve teknik bilgisinin yanı sıra kültür, tarih, felsefe, sosyoloji gibi farklı disiplinlerde de bilgi sahibi olmaları; kuramsal ve teknik bilginin yanı sıra bilgi ve deneyimlerini aktaracak öğretmenlik becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 

Öğretim Elemanları: Resim-İş Öğretmenliği Programı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle kadrolu 17 öğretim elemanıyla (3 profesör, 3 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi, 1 doktor araştırma görevlisi ve 2 araştırma  araştırma görevlisi) eğitim öğretim sürecini gerçekleştirmektedir. Programımız, ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmektedir. Ayrıca bir bölüm sekreteri, bir teknik ressam ve bir de canlı model olarak görev yapan üç idari personelimiz mevcuttur.