Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Bölümün Tarihçesi: Bölümümüz 1986 yılında Resim-İş Eğitimi Bölümü adıyla eğitim-öğretim etkinliklerine 30 öğrenci alarak başladı. 1996 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına dek geçen sürede Resim, Heykel ve Grafik Anasanat Dalları altında eğitimi sürdürdü. 1996 yılından itibaren Bölümümüzün adı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü olarak değiştirildi.

Bölümün Amacı: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı ilk ve ota öğretim kurumlarına resim öğretmeni yetiştirir. Ülkesini seven, eğitim sistemimizin sorunlarını ve gereksinimlerini bilen, çözüm üreten, çocukların ve gençlerin kişisel gelişmelerinde sanat eğitimini önemini ve önerilerin kavrayan, ülkelerin uygarlaşması için sanat eğitiminin gereğine inanan öğretmenler yetiştirmenin çabasını sürdürür.

Bölümümüz, öğrencilerimizin özgün, eleştirel düşünebilen sanat okur-yazarları olmalarını, akademik ve estetik yeterliklerinin çağdaş ifade yöntemleriyle ortaya çıkarılmasını sağlamayı ve mezunlarımızın farklı alanlarda çalışabilmelerini ya da sanat alanlarından birinde üretim yapabilme olanaklarını geliştirmeyi amaçlar.

 Bölümümüzün Öğretim Elemanı, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrenci Sayısı: Resim –İş Öğretmenliği Anabilim Dalı; 2013–2014 akademik yılında, 186 lisans 6 Yüksek Lisans öğrencisi ile; 3 Profesör,1 Doçent 2 Yardımcı Doçent, 7 Öğretim Görevlisi ve biri Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış olmak üzere 4 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.