Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Son 20 yıl içinde yaşanan teknolojik gelişmeler, her alanda yaşamımızı etkileyerek, bilgiye ulaşabilen, bu bilgileri kullanabilen ve karşılaştığı sorunlara çözümler üretebilen üretken insan gereksinimini ön plana çıkarmıştır. Bu bölümün amacı belirtilen nitelikte çağdaş öğretmen ve çağdaş insan gücü yetiştirmektir. 


"Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanı" ülkemizde ihtiyaç duyulan ve yeni gelişmekte olan bir alandır. Bu alan iletişim, psikoloji, öğretim tasarımı, gelişim ve öğrenme, bilgisayar bilimleri gibi farklı alanlar ve disiplinler arasında birleştirici bir alan niteliğindedir. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümüne, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında lisans, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında da yüksek lisans programlarına öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Lisans eğitim programı, temel matematik ve fen dersleri yanında yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarında etkili kullanımı ağırlıklıdır. Bölüm öğrencileri bilgisayar ve İnternet tabanlı eğitim yazılımının tasarımlarından her türlü öğretim materyali üretimine kadar farklı konularda projeler üretmektedir. 

Bölümün eğitim süresi her biri 2 dönem içeren 4 yıldır ve eğitim dili Türkçe'dir.