Koordinatörler

 

AKTS KOORDİNATÖRÜ:

Arş.Gör. Serkan DİNÇER

dincerserkan@cu.edu.tr

AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ:

Dr.Öğr.Üyesi M. Can ŞAHİN

mcshin@cu.edu.tr

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ:

Arş.Gör. Serkan DİNÇER

dincerserkan@cu.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ:

Dr.Öğr.Üyesi Habibe ALDAĞ

habibe@cu.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ:

Öğr.Gör. Zekeriya KAZANCI

zkazanci@cu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ:

Arş.Gör. Serkan DİNÇER

dincerserkan@cu.edu.tr

ÇİFT ANA DAL - YAN DAL KOORDİNATÖRÜ:  Arş.Gör. Serkan DİNÇER  dincerserkan@cu.edu.tr
YATAY GEÇİŞ - İNTİBAK KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Ozan ŞENKAL  osenkal@cu.edu.tr