Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programının amacı; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyabilecek çeşitli kurum ve kuruluşlara; kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel alanlarda rehberlik hizmetlerini etkili bir biçimde sunabilen, mesleğe ait etik ve yasalara bağlı, kendini geliştirmeyi sürdüren, duyarlı, çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri ve adalet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık yeterliklerini kazanmış bireyler yetiştirmektedir. RPD programı; bilimsel yeterlilikleri kazandırmanın yanında, çevresine karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek "psikolojik danışmanlar" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program danışman adaylarının kendisini sürekli geliştiren, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. 
 
RPD  Anabilim Dalı eğitim ve hizmet amaçlı kullanılmak üzere ter türlü donanımı olan bir PDR birimine sahiptir. Bu birimde öğrenciler, rehberlik, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarını yürütmekte ve bazı derslerini birim içerisinde görsel ve uygulamalı bir biçimde gerçekleştirmektedirler. 
 
Lisans programı özellikle okullarda yapılabilecek tüm RPD uygulamalarına mümkün olduğunca yer vererek danışman adaylarını mezun olduktan sonra okul ortamında çalışmaya hazır hale getirmektedir.Programdaki bazı dersler ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri gelişimleri yanında kişisel gelişimleri de desteklenmektedir.