Uzman / Okutman

Ünvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Anabilim Dalı

Mail

Dahili

Okutman

Ana Maria OLARU GÜNSEL

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

amaria@cu.edu.tr

2789-48

Okutman

Yeşim TUYAN

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

ytuyan@cu.edu.tr

2789