İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızın Genel Amacı

İngilizce öğretimi alanında Türkiye ve Dünya’daki gelişmeleri izleyen, disiplinler arası etkileşim ve iletişimi kurabilen, sonuçlarını daha sonraki vizyonlara temel  oluşturabilecek, her yönüyle donanımlı İngilizce öğretmenleri yetiştiren bir program olmak;

Mesleğinde ve kişilik olarak gelişmiş, donanımlı ve araştırmaya açık, dünyada varolan kuram, uygulama, düşünce, görüş ve teknikleri değerlendirebilen, kendi düşünce süzgecinden geçirebilen, kendi kararlarını alabilen, araştırmacı bireyler yetiştirmektir.

İngilizce öğretmenliği programımızda İngilizce anlatım, yazılı anlatım, okuma, gramer, çeviri ve İngiliz edebiyatı gibi temel dil beceri derslerinin yanısıra öğretmenlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yöntem bilgisi ve dilbilim dersleri okutulur.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

 

Mezunlarımızın İş Alanları

İngilizce öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup okul öncesinden yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde örgün eğitim kurumlarında, yetişkin eğitimi yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız ayrıca çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi farklı sektörlerde de çalışabilirler.

 

Anabilim Dalımızın Öğretim Türü

Anabilim dalımızda, yalnızca normal öğretim bulunmaktadır. YÖK 2020-2021 istatistiklerine göre anabilim dalımızda kayıtlı öğrenci sayısı 565'tir.

 

Yüksek Lisans ve Doktora

Anabilim dalımız, İngiliz Dili Eğitimi üzerine yükseklisans ve doktora programı da sunmaktadır. YÖK 2018-2019 istatistiklerine göre anabilim dalımızda 111 yükseklisans, 55 doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Ders Planı ve AKTS bilgileri

Anabilim dalımız, İngiliz Dili Eğitimi lisans programı ders planına ve AKTS bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

STF-Sepaking Test for Freshman

Ülkemizde yabancı dil öğrenimi genellikle dil bilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama üzerine yoğunlaşmış ve sınav odaklı olarak algılandığı için konuşma ve yazma becerileri geri planda kalmaktadır. İngilizce öğretmen adayları da lisans eğitimlerine başlamadan önce konuşma becerilerini geliştirmek adına yeterli çalışma yapma imkanı bulamamaktadır. İngilizce Öğretmenliği lisans programına başlayan öğrencilerimize bu becerilerini geliştirme imkanı sağlamak amacıyla ders planımızda yer alan dersler dışında çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz. Bunlardan biri de anabilim dalımızca, 1. sınıf öğrencilerimize güz ve bahar yarıyılı sonunda konuşma becerilerini değerlendirmek amacıyla STF-Speaking Test for Freshman uygulanmasıdır. Bu testin amacı, öğrencilerin bireysel ve eşli konuşma becerilerini ölçmek ve  geliştirmektir. İki öğretim üyesi, öğrencileri dil bilgisi ve kelime bilgisi, telaffuz, anlatım becerileri ve iletişim becerileri açısından değerlendirir. Değerlendirme sonucunda alınan not, öğrencinin o dönem aldığı İngilizce beceri derslerine yüzde olarak eklenir.