Koordinatörler

AKTS KOORDİNATÖRÜ:

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ

ykirkgoz@cu.edu.tr

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ:

Öğr. Gör.Ebru GENÇ

ebrugencuce@gmail.com

FARABİ KOORDİNATÖRÜ:

Öğr. Gör. Ayşe GÖRGÜN

pentimento8@gmail.com 

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ:

Prof. Dr. Yonca ÖZKAN

yoncaca@cu.edu.tr 

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ:

Prof. Dr. Neşe CABAROĞLU

ncabar@cu.edu.tr

AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ:

Prof.Dr.Hasan BEDİR

hbedir@cu.edu.tr

ÇİFT - YAN ANA DAL KOORDİNATÖRÜ:

Öğr.Gör.Dr. Hülya TUNCER       

hulyatncr@gmail.com

YATAY GEÇİŞ - İNTİBAK KOORDİNATÖRÜ:

Öğr.Gör.Dr. Hülya TUNCER

hulyatncr@gmail.com

WEB SAYFASI KOORDİNATÖRÜ:

 Arş. Gör. Eylem Perihan KİBAR

eylemperihan.9@gmail.com

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KOORDİNATÖRÜ:

Dr.Öğrt.Üyesi Meryem AKÇAYOĞLU

mirioglumeryem01@gmail.com