Koordinatörler

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KOORDİNATÖRLERİ

WEB SAYFASI KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. Vildan KILIÇAY

vildanklcy@gmail.com

EOBS (AKTS) KOORDİNATÖRÜ

 

 

AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ

Arş.Gör. Meltem Emen PARLATAN

meltememen@cu.edu.tr

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Özkan ÖZGÜN

oozgun@cu.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. Dr. İnanç ETİ

inanceti@gmail.com

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Durmuş ASLAN

asland@cu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. Dr. İnanç Eti

inanceti@gmail.com

ÇİFT ANA DAL - YANDAL KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Şule ERDEN ÖZCAN

sule.erden@gmail.com

 

 

YATAY GEÇİŞ - İNTİBAK KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yaşar

mustafaxyasar@yahoo.com

Arş. Gör. Melek Merve Yılmaz

melekmerveyilmaz@gmail.com

Arş. Gör. Meltem EMEN PARLATAN

meltem1514@hotmail.com

Arş. Gör. Nazmiye TEMİZ

nazmiyetemiz@gmail.com

ORYANTASYON

Arş. Gör. Dr. İnanç Eti

inanceti@gmail.com