Koordinatörler

MATEMATİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KOORDİNATÖRLERİ

WEB SAYFASI KOORDİNATÖRÜ

 

Prof. Dr. Ayten Pınar Bal

apinar@cu.edu.tr

EOBS (AKTS) KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Ayten Pınar Bal

apinar@cu.edu.tr

AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Kamuran TARIM

gkamuran@cu.edu.tr

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Perihan Dinç ARTUT

partut@cu.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Ayten Pınar Bal

apinar@cu.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Kamuran TARIM

gkamuran@cu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Perihan Dinç ARTUT

partut@cu.edu.tr

ÇİFT ANA DAL - YANDAL KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Perihan Dinç ARTUT

partut@cu.edu.tr

YATAY GEÇİŞ - İNTİBAK KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Ayten Pınar Bal

apinar@cu.edu.tr

Prof. Dr. Perihan Dinç ARTUT

partut@cu.edu.tr

Prof. Dr. Kamuran TARIM

gkamuran@cu.edu.tr

ORYANTASYON

Prof. Dr. Kamuran TARIM

gkamuran@cu.edu.tr