Duyurular

...

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2021–2022 ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI

           

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

 

Ön Kayıt Tarihi: 09-25 Ağustos 2021

Sınav Tarihi: 02 Eylül 2021

Başvuru Bağlantısı: https://efresimbasvuru.cu.edu.tr

 

 

Kesin Kayıt Tarihi: 14-15 Eylül 2021 (Rektörlük Öğrenci İşleri)

KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

 

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

BAŞVURUSU GEÇERSİZ KİŞİLERİN LİSTESİ

SINAVA GİRİLECEK DERSLİKLER

 

UYARI:

- Ön kayıt için istenen belgeler, sınav günü öğrenciler tarafından hazır bulundurulacak ve bölüm yetkilileri tarafından kontrol edilecektir.

- Sınav binasına girişte HES kodu kontrolü yapılacaktır. Lütfen HES kodunuzu önceden oluşturunuz.

 

ÖN KAYIT KOŞULLARI:

·        Tüm adayların ön kayıtlara başvurabilmeleri için 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Y-TYT puan türünden en düşük sekiz yüz bininci (800.000’inci) başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların da 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden dönüştürülmüş puanlarıyla (800.000’lik dilimde yer almaları koşuluyla) başvuru yapabilirler.

·         Engelli adaylardan da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) gerekmektedir. Engelli adaylar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla başvurmaları halinde Y-TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.

 

ÖN KAYIT

         Ön Kayıtlar, Üniversitemiz / Fakültemiz Web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.

 

ÖN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1.      Diploma veya çıkış belgesi

2.      Nüfus kâğıdı

3.      Son 6 (altı) ay içerisinde önden çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4.      YKS puan belgesi.

5.      Aynı alandan gelen adaylar için: YKS Kılavuzundaki ek puanlı formülasyon yalnızca 30.03.2012 tarihinden önce aynı alandan mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan adaylara uygulanacaktır. Söz konusu adayların durumlarını belirten, kurumlarınca onaylı belge getirmeleri gerekmektedir (ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için ek puan katsayısı uygulanmayacaktır).

  * Ön kayıt için istenen belgeler, sınav günü öğrenciler tarafından hazır bulundurulacak ve bölüm yetkilileri tarafından kontrol edilecektir.

 

 SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR

— Ön kayıt yaptıran adaylar, sınava girecekleri salonlar 01 Eylül 2021 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binası önünde ve web sayfasından ilan edilecek olan listelerden öğrenebilirler.

— İlan edilen sınav programına göre adayların belirtilen saatte ve salonda hazır bulunmaları gerekir. Adayların, sınava giriş belgelerini ve fotoğraflı kimlik kartlarını (Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, vb.) yanlarında getirmeleri ve görevlilere göstermeleri zorunludur.

— Fotoğraflı özel kimlik kartı olmayan veya kimlik kartından kuşku duyulan (yıpranma, silinme, fotoğrafın adaya benzememesi vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ :

02 Eylül 2021

Sınav yeri, saati sınav başvuruları tamamlandıktan sonra ilan edilecektir.

06 Eylül 2021

Özel yetenek sınavı sonuçlarının ilan edilmesi

 

ÖZEL YETENEK SINAVI:

Sınav tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Adaylardan tek aşamada iki farklı çizim yapmaları istenecektir. Bu sınavda adayın; görme becerisi, algılama düzeyi ve doğru çizebilme yeteneği ölçülecektir.

 ·         Bu sınavda her çizim 100 puan üzerinden değerlendirilecek, her iki puanın ortalaması alınacaktır. 100 tam puan üzerinden, ortalaması 50 ve üstü olan adayların puanları   değerlendirmeye alınacaktır.

 

DEĞERLENDİRME:

Adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Puanları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınacak olan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları (AOBP), ÖSYM tarafından 2021 ÖSYS kılavuzunda açıklanan formülasyona tabi tutularak yerleştirmeye esas olan puanları hesaplanacaktır. Hesaplama sonunda adaylar en yüksek Yerleştirme Puanı’ndan başlamak üzere sıralanacak ve ÖSYM Kontenjanlar Klavuzu’nda programımız için belirlenecek olan kontenjan sayısı kadar aday asıl,  yine kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecektir. Yerleştirme puanı, ÖSYM’nin 2021 Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan kurallara uygun olarak hesaplanacaktır.

 

* Not: Sınav pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecektir. Başvuru sayısına göre ve pandemi koşullarına bağlı olarak yukarıda belirtilen sınav tarihi, saati ve gruplarında ya da sınav sisteminde değişiklik yapılabilir.

 

KESİN KAYITLAR

      Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıt tarihi, Özel Yetenek Sınav Sonucu ile birlikte ilan edilecektir. Kesin kayıtlar için belirtilecek süre içerisinde kaydını yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar kayıt hakkı kazanır.

Yedek Adaylar: Mesai saatleri içerisinde kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar yedek aday kayıt yaptırmaya hak kazanır. Belirtilecek olan tarihin mesai saati bitiminden (Saat:16.45) sonra birinci sıradan başlamak üzere yedek adaylar;  kayıt sıralarını Ç.Ü. Rektörlük Öğrenci İşlerinden kendileri takip edeceklerdir. Bu konuda sorumluluk aday öğrenciye aittir.

 

ADAYLARDAN SINAV İÇİN İSTENEN MALZEMELER

  • Bir (1) Adet 35x50 cm. boyutlarında duralit-kontrplak- mukavva v.b. sert altlık.  
  • Kurşun kalem, silgi, açacak, kıskaç.
  • Pandemi nedeniyle tüm adaylar maske takmak zorundadır.

 

BİLGİ İÇİN

TELEFON    : 0 (322) 338 60 84 /2073-100

FAX               : 0 (322) 338 64 40

WEB              : https://egitim.cu.edu.tr/

E-POSTA      : semihayildirim@cu.edu.tr – bboran@cu.edu.tr