Duyurular

...

RESİM-İŞ EĞİTİMİ 2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

           

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Ön Kayıt Tarihi: 15-25 Ağustos 2022

Sınav Tarihi: 01-02 Eylül 2022  

Başvuru Bağlantısı: https://efresimbasvuru.cu.edu.tr

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

BAŞVURUSU GEÇERSİZ KİŞİLERİN LİSTESİ

KESİN KAYIT LİSTESİ

 

 

 

Özel Yetenek Sınavı; Çukurova Kampüsü, Eğitim Fakültesi Dekanlık Binasında yer alan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı dersliklerinde 01 Eylül 2022 tarihinde saat 09.30'da başlayacaktır. Sınava girecek tüm adayların sınav saatinde Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı önünde aşağıdaki belge ve malzemelerle hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

- Sınav başvuru belgesi,

- Kimliğini doğrulayan belgesi (ehliyet, pasaport ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi) 

- Bir adet 35x50 cm boyutlarında duralit, kontrplak ya da mukavva benzeri sert altlık

- Kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç ya da mandal.

 


 

 


ÖN KAYIT KOŞULLARI:

·        Tüm adayların ön kayıtlara başvurabilmeleri için 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Y-TYT puan türünden en düşük sekiz yüz bininci (800.000’inci) başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). 2021 Y-TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların da 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden dönüştürülmüş puanlarıyla (800.000’lik dilimde yer almaları koşuluyla) başvuru yapabilirler.

·         Engelli adaylardan da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır) ve durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla başvurmaları halinde, kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek (kılavuzda yer alan formül kullanılmadan), yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

 

ÖN KAYIT  

  Ön Kayıtlar, Üniversitemiz / Fakültemiz Web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.
  ÖN KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  

ÖN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1.     Nüfus kâğıdı

2.      Son 6 (altı) ay içerisinde önden çekilmiş vesikalık fotoğraf.

3.      YKS puan belgesi.

4.      Aynı alandan gelen adaylar için: YKS Kılavuzundaki ek puanlı formülasyon yalnızca 30.03.2012 tarihinden önce aynı alandan mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan adaylara uygulanacaktır. Söz konusu adayların durumlarını belirten, kurumlarınca onaylı belge getirmeleri gerekmektedir (ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için ek puan katsayısı uygulanmayacaktır).

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR

— Ön kayıt yaptıran adaylar, sınava girecekleri salonlar 01 Eylül 2022 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binası önünde ve web sayfasından ilan edilecek olan listelerden öğrenebilirler.

— İlan edilen sınav programına göre adayların belirtilen saatte, sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Adayların, sınava giriş belgelerini ve fotoğraflı kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, vb.) yanlarında getirmeleri ve görevlilere göstermeleri zorunludur.

— Fotoğraflı özel kimlik kartı olmayan veya kimlik kartından kuşku duyulan (yıpranma, silinme, fotoğrafın adaya benzememesi vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ :

29 Ağustos 2022

Sınav yeri ve saatinin ilan edilmesi.

06 Eylül 2022

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının İlan Edilmesi

·         ÖZEL YETENEK SINAVI:

Sınav tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Adaylardan tek aşamada iki farklı çizim yapmaları istenecektir. Bu sınavda adayın; görme becerisi, algılama düzeyi ve doğru çizebilme yeteneği ölçülecektir.

          Bu sınavda her çizim 100 puan üzerinden değerlendirilecek, her iki puanın ortalaması alınacaktır. 100 tam puan üzerinden, ortalaması 50 ve üstü olan adayların puanları   değerlendirmeye alınacaktır.

·         DEĞERLENDİRME:

Adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Puanları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınacak olan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları (AOBP), ÖSYM tarafından 2022 YKS kılavuzunda açıklanan formülasyona tabi tutularak yerleştirmeye esas olan puanları hesaplanacaktır. Hesaplama sonunda adaylar en yüksek Yerleştirme Puanı’ndan başlamak üzere sıralanacak ve ÖSYM Kontenjanlar Klavuzu’nda programımız için belirlenecek olan kontenjan sayısı kadar aday asıl,  yine kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecektir. Yerleştirme puanı, ÖSYM’nin 2022 YKS Kılavuzu’nda yer alan kurallara uygun olarak hesaplanacaktır.

·         KESİN KAYITLAR

Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıt tarihi, Özel Yetenek Sınav Sonucu ile birlikte ilan edilecektir. Kesin kayıt kazanan adayların, belirtilen günde mesai saatleri içinde kayıt yaptırması gerekir.

Yedek Adaylar: Mesai saatleri içerisinde kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar yedek aday kayıt yaptırmaya hak kazanır. Belirtilecek olan tarihin mesai saati bitiminden (Saat:16.45) sonra birinci sıradan başlamak üzere yedek adaylar;  kayıt sıralarını Ç.Ü. Rektörlük Öğrenci İşlerinden kendileri takip edeceklerdir. Bu konuda sorumluluk aday öğrenciye aittir.

  • ADAYLARDAN SINAV İÇİN İSTENEN MALZEMELER
  • Bir (1) adet 35x50 cm. boyutlarında duralit-kontrplak- mukavva vb. sert altlık. 
  • Kurşun kalem, silgi, açacak, kıskaç.

 

BİLGİ İÇİN

TELEFON    : 0 (322) 338 60 84 /2073-100

FAX               : 0 (322) 338 64 40

WEB              : https://egitim.cu.edu.tr/

E-POSTA      : bboran@cu.edu.tr