Koordinatörler

AKTS KOORDİNATÖRÜ:

Arş. Gör. Şirin SERPEN AYDIN

sserpen@cu.edu.tr

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ:

Dr. Öğr. Üyesi  Cavidan ÇÖLTÜ İMREN

imrence@cu.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ:

Öğr. Gör. Mehmet IŞIK

misik@cu.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ:

Dr. Öğr. Üyesi Cavidan ÇÖLTÜ İMREN

imrence@cu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ:

Arş. Gör. Şirin SERPEN AYDIN

sserpen@cu.edu.tr


 AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ:

 Dr. Öğr. Üyesi  Nihat YAVUZ
 
nyavuz@cu.edu.tr

ÇİFT - YAN ANA DAL KOORDİNATÖRÜ:

 Arş. Gör. Şirin SERPEN AYDIN

sserpen@cu.edu.tr

YATAY GEÇİŞ - İNTİBAK KOORDİNATÖRÜ:
 
Arş. Gör. Dr. Aişe SEZİK

asezik@cu.edu.tr