Koordinatörler

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Faruk YILDIRIM faryil@cu.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK

bkarakoc@cu.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Ömer TUĞRUL KARA

tkara@cu.edu.tr

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ

raltikulac@cu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ

raltikulac@cu.edu.tr

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU

edagistanlioglu@cu.edu.tr