Sayılar

Fakültemizde;

33 Profesör,
35 Doçent,
27 Dr.Öğr.Üyesi,
25 Öğr.Gör.,
32 Arş.Gör. ve
1 okutman

olmak üzere toplam 153 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğretim elemanları, ünvanlara göre yan menüden görülebilir.