Sayılar

Fakültemiz Akademik Personel Sayılarının Dağılımı

36 Profesör,
39 Doçent,
23 Dr.Öğr.Üyesi,
22 Öğr.Gör.,
26 Arş.Gör. ve
1 okutman

olmak üzere toplam 147 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğretim elemanları, ünvanlara göre yan menüden görülebilir.