Sayılar

Fakültemizde;

35 Profesör,
39 Doçent,
20 Dr.Öğr.Üyesi,
24 Öğr.Gör.,
31 Arş.Gör. ve
1 okutman

olmak üzere toplam 150 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğretim elemanları, ünvanlara göre yan menüden görülebilir.