Sayılar

Fakültemizde;

31 Profesör,
37 Doçent,
28 Dr.Öğr.Üyesi,
25 Öğr.Gör.,
33 Arş.Gör. ve
1 okutman

olmak üzere toplam 155 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğretim elemanları, ünvanlara göre yan menüden görülebilir.