Dr. Öğretim Üyesi

Ünvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Anabilim Dalı

Mail

Dahili

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah BALCIOĞULLARI

Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

abalci@cu.edu.tr

2789-34

Dr.Öğr.Üyesi

Adnan BİÇER

Yabancı Dil Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

abicer@cu.edu.tr

2793-

Dr.Öğr.Üyesi

Ali Sami AKSÖZ

Yabancı Dil Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

asatrans@cu.edu.tr

2775-20

Dr.Öğr.Üyesi

Alper YONTAR

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

ayontar@cu.edu.tr

2789-47

Dr.Öğr.Üyesi

Ayça SARAÇ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

asarac@cu.edu.tr

2772

Dr.Öğr.Üyesi

Ayşegül KARABAY

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

akarabay@cu.edu.tr

2789

Dr.Öğr.Üyesi

Buket TURHAN TÜRKKAN

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

bturhan@cu.edu.tr

2772

Dr.Öğr.Üyesi

Cavidan ÇÖLTÜ İMREN

Yabancı Dil Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

imrence@cu.edu.tr

2775-17

Dr.Öğr.Üyesi

Ebru ŞİRE KAYA

Yabancı Dil Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

ebrusire@cu.edu.tr

2793-

Dr.Öğr.Üyesi

Emel ÇİLİNGİR ALTINER

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

ecilingir@cu.edu.tr

2789

Dr.Öğr.Üyesi

Fatoş Bulut ATEŞ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

fbulut@cu.edu.tr

2772

Dr.Öğr.Üyesi

Habibe ALDAĞ

Bilgis. ve Öğr.Tekn.

Bilgisayar ve Öğretim

habibe@ cu.edu.tr

2945

Dr.Öğr.Üyesi

İdil Eren KURT

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

idilerenkurt@gmail.com

2772-35

Dr.Öğr.Üyesi

M.Emre SEZGİN

Bilgis. ve Öğr.Tekn.

Bilgisayar ve Öğretim

esezgin@ cu.edu.tr

2945-

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Can ŞAHİN

Bilgis. ve Öğr.Tekn.

Bilgisayar ve Öğretim

mcsahin@cu.edu.tr

2945

Dr.Öğr.Üyesi

Muzaffer TİRE

Güzel San. Eğit.

Resim-İş Eğitimi

mtire@cu.edu.tr

2073

Dr.Öğr.Üyesi

Nihat YAVUZ

Yabancı Dil Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

nyavuz@cu.edu.tr

2775-16

Dr.Öğr.Üyesi

Raziye GÜNAY BİLALOĞLU

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

rgunay@cu.edu.tr

2789-

Dr.Öğr.Üyesi

Umut Hür YAŞAR

Yabancı Dil Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

umuthuryasar@hotmail.com

2082-

Dr.Öğr.Üyesi

Zekiye ÇAĞIMLAR

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

czekiye@cu.edu.tr

2789-40