Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ki?isel Sayfalar      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login

TELEFON:
0 322 3386084
DAHILI:
2778-14
TEL-EV:
FAX:
PageRank: 624
Hesap Yönetimi

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ (GÜMÜS / GUMUS / GUEMUES)

BÖLÜM: Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

ANABİLİM DALI: Felsefe Grubu Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇALIŞMA ALANI:
GENEL SOSYOLOJİ ve METODOLOJİ - Otoriteryenizm, din, milliyetçilik, etnik ilişkiler, asimilasyon ve bütünleşme süreçleri, kırsal yapı, okul, eğitim, şiddet

ÖZGEÇMİŞ:
(Ayrıntılı bilgi için bkz. www.adnangumus.net)

Ziraat Teknisyeni ve Sosyolog. 1965 Düzce doğumlu; evli ve 1 çocuk babası. EĞİTİM (EDUCATION): 1- Doçentlik (Habilitation) 1999. 2- Doktora (Ph.D.) "Religion und ethnische Identifikation �eine empirische Untersuchung über türkische Jugendliche in Österreich", Department of Sociology, Vienna U., 1995. 3- Yüksek Lisans (M.Sc.) "Bizberyan ve Koyunluca �GAP Bölgesinde Karşılaştırmalı Bir Köy İncelemesi ", Department of Sociology, Cukurova.U., 1989 4- Lisans-Diploma (B.Sc.) �Cumhuriyet Dönemi Öykülerinde Köy ve Köylü Tipi�, Department of Sociology, Ankara U., 1986 BURS (SCHOLARSHIP): 1991-1995 YÖK, Doktora Bursu (Doctorate Scholarship) ÇALIŞMA HAYATI (PROFESSIONAL EXPERIENCE and UNDERTAKEN PROJECTS): 1- 2004- Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Member of the Social Science Institut Administrative Committee) 2- 2001-2004 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Member of the Social Science Institut Editoral Board) 3- 2001- Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Member of the Faculty Editoral Board) 4- 2001-2004 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Member of the Faculty Administrative Committee) 5- 2000 (November)-2002 (April)KADAUM Yönetim Kurulu Üyeliği (Member of the Gender and Women�s Studies Research Center Administrative Committee) 6- 2000 (January)- Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Chairperson - Dept. of Social Sciences Education) 8- 1999 (November)- Doçentlik (Assoc. Prof. Dr.) 9- 1999 (August)-1999 (Sept.) TV-Program Yapımcılığı (Co-Editor - TV-Programme in Adana) 10- 1996, 1998-1999 ÖES-Adana Şube Başkanlığı (Chairperson of the Lecturer-Union, Adana) 11- 1996-1997 Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı(Chairperson Dept. of Sociology Education) 12- 1996-1999 Yardımcı Doçentlik - Sosyoloji Anabilim Dalı (Asst. Prof. Dr., Dept. of Sociology Education) 13- 1987-1995 Sosyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği (Research Assistant, Dept. of Sociology Education) 14- 1987 (January)-1987 (October) Felsefe Öğretmenliği (Philosophy Teacher, Gürün Lisesi/Sivas) PROJELER (UNDERTAKEN PROJECTS): 1. İl Gelişim Planı. Nüfus ve Sosyal Yapı. T.C. Adana Valiliği 2004-2005. 2. Pozantı İlçesi Gelişme Planı. Sosyal Yapı. T.C. Adana Valiliği 2003-2004. 3. Eğitim Ortamları Geliştirme Projesi (S. Tümkaya ve T. Dönmezer ile birlikte), Eğitim Fakültesi & Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2000-2004 4. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi. Türkiye Tarih Vakfı, TUBA, İnsan Hakları Vakfı. 2003- . (Milli Eğitim izin verirse uygulamalar gerçekleştirilecek). 5. Çukurova Delta Biosphere Reserve: Determination of Biological Diversity And Initiating A Program for Sustainable Development, Partner (Task: Socio-economy and Administration), EU-Life, LIFETCY 99/TR/087, 2000-2004. 6. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Master Plan Çalışmaları, Partner (Task: Socio-economy and Administration), Orman Bakanlığı (Ministry of Forestry), 1999-2001 7. Nemrut Milli Parkı Master Plan Çalışmaları Partner (Task: Socio-economy and Administration), Orman Bakanlığı (Ministry of Forestry), 1999-2001 8. Deprem ve Şehir. Bir Neden ya da Bir Sonuç. Doğal Bir Afet ya da Sosyal Bir Felaket, (M. Gömleksiz ile birlikte), Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM), 1998-1999

YAYINLAR:
2- YAYIN LİSTESİ (bkz. www.adnangumus.net)


2.1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Gümüş, A., Aşkın, F. E. (1986). "Cumhuriyet Dönemi Öykülerinde Köy ve Köylü Tipi". Mezuniyet Tezi. A.Ü. DTCF Sosyoloji Bölümü.
Gümüş, A. (1989). "Bizberyan ve Koyunluca �GAP Bölgesinde Karşılaştırmalı Bir Köy İncelemesi". Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Gümüş, A. (1995). "Religion und ethnische Identifikation �eine empirische Untersuchung über türkische Jugendliche in Österreich". Sosyal ve Ekonomik Bilimler Doktora Tezi. Viyana Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü.


2.2 Kitaplar (Yurtdışı)(bkz. www.adnangumus.net)
1. Комлексиз М., Гюмюш А. (2002). Молодежь и авторитаризм: «Исследование об отношении школьников и студентов Кыргызстана к авторитаризму». / Пер. Э Сатаркулов, - Бишкек: КРСУ,.
[Gömleksiz, M.; Gümüş, A. (2002). Gençlik ve Otoriteryenizm: Kırgızistan Lise ve Üniversite Gençliği Üzerinde Bir Araştırma. Çev. E. Satarkulov. Bişkek: Kırgız-Slavyan Üniversitesi Yay.]


2.3 Editör Kitap (Yurtiçi)
2. Gümüş, A., Aslan, C., Atik, M. (Ed.) (2004) Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlaması Projesi (LIFETCY 99/TR/087) Tanıtım Kitabı. Adana: LIFETCY 99/TR/087. ISBN 975-487-117-5.


2.4 Kitap (Yurtiçi)
3. Gümüş, A., Tümkaya, S., Dönmezer, T. (2004). Sıkıştırılmış Okullar. Adana�da İlköğretim Okulları, Öğretmenleri ve Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Eğitim-Sen Yay., ISBN 975-92342-1-1.
4. Gümüş, A., Gömleksiz, M. (1999). Din, Milliyetçilik ve Otoriteryenizm: Lise ve Üniversite Gençliği Üstüne 1945'lerden Günümüze Toplumlararası Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Ankara: Eğitim-Sen Yay., Araştırma Dizisi 3. ISBN 975-535-009-8.


2.5 Çeviri Kitap (Yurtiçi)
5. Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (Çev. A. Gümüş ve M. S. Durgun). Adana: Baki.


2.6 Kitapta Bölümler (Yurtdışı)
Aşağıdaki sekiz kitap bölümü, Almanya�nın Bonn, Mannheim ve Köln�de birimleri olan en önemli araştırma kuruluşlarından (GESIS - Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V. yani Sosyal Bilimler Altyapı Geliştirme Topluluğu Kurumu) biri olup ZUMA�ya (Zentral für Umfragen, Methoden und Analysen/ Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi) bağlı www.gesis.org/Methodenberatung/ZIS sayfasında Elektronik Kitap Bölümü olarak Almanca yayımlanmaktadır. Bu merkez, Türkiye�deki TÜBA karşılığı sayılabilir.
1. Gümüs, A., Gömleksiz, M., Glöckner-Rist, A., & Balke, D. (2004). �Dimensionen des elterlichen Erziehungsverhaltens:Liebe und Unterstützung sowie Erziehung zur Religion durch die Eltern�. In A. Glöckner-Rist (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem (ZIS). Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 8.00. [Aile Eğitim Tarzları: Aile İçi Sevgi-Destek ve Dini Eğitim. İç: A. Glöckner-Rist (Ed.), ZUMA-Enformasyon Sistemi. Sosyal Bilim Araştırma Araçları Elektronik El Kitabı]. ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen [Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi]. Mannheim, 2004. ISSN 1617-3597; ISBN 3-924220-26-3.
2. Gümüs, A., Gömleksiz, M., Glöckner-Rist, A., & Balke, D. (2004). �Itembatterien für kulturvergleichende Untersuchungen zur Religion und Institutionen�. In A. Glöckner-Rist (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem (ZIS). Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 8.00. [Dindarlık Üzerine Kültürel-Karşılaştırmalı Çalışmalar İçin Madde Havuzu. İç: A. Glöckner-Rist (Ed.), ZUMA-Enformasyon Sistemi. Sosyal Bilim Araştırma Araçları Elektronik El Kitabı]. ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen [Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi]. Mannheim, 2004. ISSN 1617-3597; ISBN 3-924220-26-3.
3- Gümüs, A., Gömleksiz, M., Glöckner-Rist, A., & Balke, D. (2004). �Itembatterien für kulturvergleichende Untersuchungen zur Anomie�. In A. Glöckner-Rist (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem (ZIS). Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 8.00. [Anomi Üzerine Kültürel-Karşılaştırmalı Çalışmalar İçin Madde Havuzu. İç: A. Glöckner-Rist (Ed.), ZUMA-Enformasyon Sistemi. Sosyal Bilim Araştırma Araçları Elektronik El Kitabı]. ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen [Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi]. Mannheim, 2004. ISSN 1617-3597; ISBN 3-924220-26-3.
4. Gümüs, A., Gömleksiz, M., Glöckner-Rist, A., & Balke, D. (2004). �Itembatterien für kulturvergleichende Untersuchungen über das Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen und Beurteilung der gesellschaftlichen Moral�. In A. Glöckner-Rist (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem (ZIS). Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 8.00. [İnsanlara Güven ve Sosyal Moral Üzerine Kültürel-Karşılaştırmalı Çalışmalar İçin Madde Havuzu. İç: A. Glöckner-Rist (Ed.), ZUMA-Enformasyon Sistemi. Sosyal Bilim Araştırma Araçları Elektronik El Kitabı]. ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen [Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi]..Mannheim, 2004. ISSN 1617-3597; ISBN 3-924220-26-3.
5. Gümüs, A., Gömleksiz, M., Glöckner-Rist, A., & Balke, D. (2004). �Itembatterien für kulturvergleichende Untersuchungen zur Identifikation mit der eigenen Nation�. In A. Glöckner-Rist (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem (ZIS). Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 8.00. [Kendi Ulusuyla Özdeşim Üzerine Kültürel-Karşılaştırmalı Çalışmalar İçin Madde Havuzu. İç: A. Glöckner-Rist (Ed.), ZUMA-Enformasyon Sistemi. Sosyal Bilim Araştırma Araçları Elektronik El Kitabı]. ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen [Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi]. Mannheim, 2004. ISSN 1617-3597; ISBN 3-924220-26-3.
6. Gümüs, A., Gömleksiz, M., Glöckner-Rist, A., & Balke, D. (2004). �Itembatterien für kulturvergleichende Untersuchungen über Einstellungen zu zentralen Eigengruppenautoritäten�. In A. Glöckner-Rist (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem (ZIS). Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 8.00. [Merkezi Özgrup Otoritelerine Yönelik Tutumlar Üzerine Kültürel-Karşılaştırmalı Çalışmalar İçin Madde Havuzu. İç: A. Glöckner-Rist (Ed.), ZUMA-Enformasyon Sistemi. Sosyal Bilim Araştırma Araçları Elektronik El Kitabı]. ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen [Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi]. Mannheim, 2004. ISSN 1617-3597; ISBN 3-924220-26-3.
7. Gümüs, A., Gömleksiz, M., Glöckner-Rist, A., & Balke, D. (2004). �Itembatterien für kulturvergleichende Untersuchungen zur Akzeptanz intra- und internationaler militärischer Interventioenen�. In A. Glöckner-Rist (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem (ZIS). Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 8.00. [Askeri Yönetim ve Savaş Yönelimi Üzerine Kültürel-Karşılaştırmalı Çalışmalar İçin Madde Havuzu. İç: A. Glöckner-Rist (Ed.), ZUMA-Enformasyon Sistemi. Sosyal Bilim Araştırma Araçları Elektronik El Kitabı]. ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen [Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi]. Mannheim, 2004. ISSN 1617-3597; ISBN 3-924220-26-3.
8. Gümüs, A., Gömleksiz, M., Glöckner-Rist, A., & Balke, D. (2004). �Itembatterien für kulturvergleichende Untersuchungen über Allgemeine- und spezifische Einstellungen zu Fremdgruppen�. In A. Glöckner-Rist (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem (ZIS). Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 8.00. [Genel Olarak Yabancılara ve Bazı Özgül Gruplara Yönelik Tutumlar Üzerine Kültürel-Karşılaştırmalı Çalışmalar İçin Madde Havuzu. İç: A. Glöckner-Rist (Ed.), ZUMA-Enformasyon Sistemi. Sosyal Bilim Araştırma Araçları Elektronik El Kitabı]. ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen [Surveyler, Metotlar ve Analizler Merkezi]. Mannheim, 2004. ISSN 1617-3597; ISBN 3-924220-26-3.

2.7 Kitapta Bölümler (Yurtiçi)
1. Gümüş, A., Aslan, C. (2004). �Deltadaki Demografik Yapı�. İç: A. Gümüş, C. Aslan, M. Atik (Ed.) Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlaması Projesi (LIFETCY 99/TR/087) Tanıtım Kitabı. Adana: LIFETCY 99/TR/087, 43-56. ISBN 975-487-117-5.
2. Gümüş, A., Aslan, C. (2004). �Eğitim Durumu�. İç: A. Gümüş, C. Aslan, M. Atik (Ed.) Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlaması Projesi (LIFETCY 99/TR/087) Tanıtım Kitabı. Adana: LIFETCY 99/TR/087, 57-64. ISBN 975-487-117-5.
3. Gümüş, A. (2004). �Deltadaki İstihdam Yapısı ve Geçim Yolları�. İç: A. Gümüş, C. Aslan, M. Atik (Ed.) Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlaması Projesi (LIFETCY 99/TR/087) Tanıtım Kitabı. Adana: LIFETCY 99/TR/087, 65-76. ISBN 975-487-117-5.
4. Gümüş, A., Aslan, C. (2004). �Deltada Tarım�. İç: A. Gümüş, C. Aslan, M. Atik (Ed.) Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlaması Projesi (LIFETCY 99/TR/087) Tanıtım Kitabı. Adana: LIFETCY 99/TR/087, 77-97. ISBN 975-487-117-5.
5. Gümüş, A., Aslan, C. (2004). �Yönetim ve Örgütlenme Düzeyleri�. İç: A. Gümüş, C. Aslan, M. Atik (Ed.) Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlaması Projesi (LIFETCY 99/TR/087) Tanıtım Kitabı. Adana: LIFETCY 99/TR/087, 257-276. ISBN 975-487-117-5.
6. Gümüş, A. (2002). �Savaş Uygarlığı�. İç: Çubukçu, A. (Ed.) Bilim Adamlarından Savaşa Karşı Yazılar. İstanbul: Evrensel, 13-25. ISBN 975-6865-95-4.


2.8 Yayınlanmış Bildiriler
1. Gümüs, A.; Gömleksiz, M. (2002). �Bir Bütünleş(tir)me ve Ayırma Süreci Olarak Milliyetçilik ve Otoriteryenizm�. III. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Dünyada ve Türkiye�de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme. Eskişehir, 2-4 Kasım 2000. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayını, 197-206. ISBN 975-95186-7-8.
2. Gümüş, A. (1996). �Göç, Din ve Asimilasyon�. Göç ve Toplum - II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Mersin, 20-22 Kasım 1996. T.C. DİE/Sosyoloji Derneği Yayını, 243-251. ISBN 975-19-1798-0.


2.9 Yayınlanacak Bildiriler
1. Gömleksiz, M., Gümüş, A. (2004) �Kırgızistan Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Oteriteryen Tutumları�. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu 20-21 Mayıs 2004. Çanakkale Üniversitesi. Çanakkale.
2. Gümüş, A. (2003) �Sayısal Göstergeler, Yaşanan Nitelikler: Geçim Yolları ve Güçlüklerine Uyarlanma Biçimlerinin Çukurova Delta Yerleşimleri ile Nemrut Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Analizi�, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi � Değişen Dünya ve Türkiye�de Eşitsizlikler, 16-17-18 Ekim 2003, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.


2.10 Yayınlanmış Makaleler
1. Gümüş, A. (2005). �Toplum Bağlamında Bilim, Bilgi Sosyolojisi Bağlamında Bilim Tarihi�, Üniversite ve Toplum, Bilim Tarihi Özel sayısı, http://www.universite-toplum.org/ Ocak 2005, Cilt 5, Sayı 1.
2. Gümüş, A. (2005). �Bilim Tarihi Nasıl Yazılmamalı�, Üniversite ve Toplum, Bilim Tarihi Özel sayısı, http://www.universite-toplum.org/ Ocak 2005, Cilt 5, Sayı 1.
3. Gümüş, A. (2004). �Gündemdeki Dosya: YÖK ve Ahlak�, Evrensel Gazetesi, 23-24 Kasım 2004, Sayfa 2, 23-24 Kasım 2004, Sayfa 2.
4. Gümüş, A. (2004). �Irgatlar, nereden gelip nereye gidiyor�, Çukurova Deltası, Şubat 2004, Sayı 1, Adana.
5. Gümüş, A. (2004). �Üç Değerli İnsan�, Genç İnsiyatif, Ocak, 2004, Adana.
6. Gümüş, A. (2003). �Yahudi ve Ermeni Düşmanlığı?�, Radikal İki, Aralık 2003
7. Gümüş, A. (2003). �Toprak Yüzlü İnsanlar�, Güney Kültür, Mayıs, 2003
8. Gümüş, A. (2000). �Holiganizm Aşılabilir mi?�, a)Radikal İki, 2 Temmuz 2000, Sayı 195, 13; b)Evrensel Pazar, 2 Temmuz 2000.,Yıl 2, Sayı 93, 10-11.
9. Özcan, H., Gümüş, A. (2000). �Bazı Sosyo-Kültürel Özelliklerin Arazi Kullanım Türlerine Etkisi - Tarsus Ovası Örneği�, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18, 66-76.
10. Gümüş, A. (1997). �Eğitimin Amaçları ya da Ahlak Sorunsalı�. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, 62-75.
11. Gömleksiz, M.; Gümüş, A.; Alpaslan, İ.; Nafile, S. (1997). �Sokak Çocukları: Adana İlinde Bir Ön Çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(16), 154-161.
12. Gümüş, A. (1996). �Öğretim Elemanları. Sorunlar ve Beklentiler�. Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Bülteni. Özel Ek,Yıl 3, Sayı 2.
13. Gümüş, A. (1996). �Devlet, Millet, Milliyetçilik ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı�. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 13, 1-5.
14. Gümüş, A. (1993). �Altkültür, Etnik Grup ve Azınlık�, ARTI, Sayı 14, 12-15.
15. Gümüş, A. (1991). �Sosyo-ekonomik Açıdan Atatürk Barajı Kamulaştırma ve İskan Çalışmaları�, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Sayı 4, 51-59.


2.11 Diğer Araştırma ve Raporlar
1. Gümüş, A. (2004). �İlköğretim Okulları İl Merkezleri Türkiye Taraması (2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı�. Ankara: Eğitim Sen.
2. Gümüş, A., Durgun, M. S., Ağrıdağ, G., Tümkaya, S., Banak, S. (2003). �Pozantı Yöresinin Temel Sosyal Göstergeleri ve Hizmet Öncelikleri�. Adana: T.C. Adana Valiliği Pozantı İlçesi Gelişme Planı.
3. Gümüş, A. (2001). �Karatepe-Aslantaş Soyso-Ekonomik Yapısı�. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Master Plan Çalışmaları, Orman Bakanlığı, 1999-2001
4. Gümüş, A. (2001). �Nemrut Milli Parkı Sosyo-Ekonomik Yapısı�. Nemrut Milli Parkı Master Plan Çalışmaları, Orman Bakanlığı, 1999-2001
5. Gümüş, A.; Gömleksiz, M. (1998). "Deprem ve Şehir: Bir Neden ya da Sonuç, Doğal Bir Afet ya da Sosyal Bir Felaket". Adana: Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM).


2.12 Kongre ve Sempozyumlar
1. Gömleksiz, M., Gümüş, A. �Kırgızistan Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Oteriteryen Tutumları�. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu 20-21 Mayıs 2004. Çanakkale Üniversitesi. Çanakkale.
2. Gümüş, A., �Sayısal Göstergeler, Yaşanan Nitelikler: Geçim Yolları ve Güçlüklerine Uyarlanma Biçimlerinin Çukurova Delta Yerleşimleri ile Nemrut Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Analizi�, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi � Değişen Dünya ve Türkiye�de Eşitsizlikler, Sivas, 16-17-18 Ekim 2003
3. Gümüş, A., Gömleksiz, M., Bir Bütünleş(tir)me ve Ayırma Süreci Olarak Milliyetçilik ve Otoriteryenizm.,III. Ulusal Sosyoloji Kongresi. Sosyoloji Derneği, Ankara, 2002, C 2, 197-206, Eskişehir, 9-11 Kasım 2001
4. Gümüş, A., Bütünleşme/Asimilasyon Teorileri ve Din., TOSAM, Kent Kültürü ve Demokrasi Paneli. Adana, 3 Aralık 1999.
5. Gümüş, A., Din ve Mezhebin Asimilasyon Sürecindeki Yeri ve Önemi., SGDD,TUGBIM, Avrupa Komisyonu.Göçe Neden Olan Olaylar, Sorunlar ve Sonuçları Paneli. Ankara, 26 Kasım 1999.
6. Gümüş, A., Gömlekiz, M., Din, Milliyetçilik ve Otoriteryenizm � Eğitim Fakültesi Örneği., 9 Eylül Üniversitesi- Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. (Uluslararası), İzmir, 18-20 Mart 1999
7. Gümüş, A., Türkmen, M., Suç ve Çocuk. Adana'da 1996-1997 Yıllarında Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Çocukların Durumu. (Poster),Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Kongresi , Adana, Nisan 1998.
8. Gümüş, A., Göç, Din ve Asimilasyon,Göç ve Toplum - II. Ulusal Sosyoloji Kongresi,T.C. DİE/Sosyoloji Derneği Yayını, 243-251, Mersin, 20-22 Kasım 1996


2.13 Proje Ortaklıkları
1. İl Gelişim Planı. Nüfus ve Sosyal Yapı. T.C. Adana Valiliği 2004-2005.
2. Pozantı İlçesi Gelişme Planı. Sosyal Yapı. T.C. Adana Valiliği 2003-2004.
3. Eğitim Ortamları Geliştirme Projesi (S. Tümkaya ve T. Dönmezer ile birlikte), Eğitim Fakültesi & Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2000-2004
4. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi. Türkiye Tarih Vakfı, TUBA, İnsan Hakları Vakfı. 2003- . (Milli Eğitim izin verirse uygulamalar gerçekleştirilecek).
5. Çukurova Delta Biosphere Reserve: Determination of Biological Diversity And Initiating A Program for Sustainable Development, Partner (Task: Socio-economy and Administration), EU-Life, LIFETCY 99/TR/087, 2000-2004.
6. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Master Plan Çalışmaları, Partner (Task: Socio-economy and Administration), Orman Bakanlığı (Ministry of Forestry), 1999-2001
7. Nemrut Milli Parkı Master Plan Çalışmaları Partner (Task: Socio-economy and Administration), Orman Bakanlığı (Ministry of Forestry), 1999-2001
8. Deprem ve Şehir. Bir Neden ya da Bir Sonuç. Doğal Bir Afet ya da Sosyal Bir Felaket, (M. Gömleksiz ile birlikte), Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM), 1998-1999


3. Devam Eden Projeler
1. Adana İl Gelişme Planı ve Çevre Düzeni Planı.. İl gelişme planının �Nüfus ve Sosyal Yapı� koordinatörlüğü yürütülmekte olup, 2005 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
2. BTC Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Belgesel Projesi: Doğa, Kuşlar ve İnsanlar (Ocak 2005-2006).
3. Adana (İletişim yayınları ile, Adana üzerine ortak kitap hazırlığı).


5. Diğer Etkinlikler

5.1 Sosyal Etkinlikler

� Pisko-Terör, Dayak, Şiddet ve Ayrımcılığa (MOBBING�e) Karşı Yardım Birimi Kuruculuğu (2004- Eğitim-Sen Adana Şubesi içinde)
� �Çukurova Deltası� Aylık Dergi Çıkarılmasına öncülük (Şubat 2003�te Türkiye�nin en eski yerel gazetesi Yeni Adana�da Çukurova köylerine ve tarıma yönelik olarak başlatılmış olup 9. sayısı çıkmış bulunmaktadır)
� Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeliği (2001 - )
� �Çok Kültürlülük ve Çok Kültürlü Eğitim�. Eğitim-Sen Hizmetiçi Eğitim Kursları. Ocak-Mayıs 2000. Adana, Tarsus, Mersin, Osmaniye, İskenderun ve Antakya�da yapılmıştır.
� �Yaşam ve Birey� Televizyon Programı. Temmuz-Eylül 1999. Kanal A. Adana. (3 ay boyunca haftalık olarak sürdürülmüştür).
� Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları Sendikası Başkanlığı (1996-1997; 1999-2001)


5.2 Konferans ve Sunular
� Okulda Şiddet ve Dayak. 19 Aralık 2004, TRT Trabzon Radyosu.
� Okulda Şiddet ve Dayak. 17 Aralık 2004, TRT Ankara Radyosu.
� AB�ye Tam Üyelik Süreci ve Türkiye. 17 Aralık 2004, Akdeniz TV, Adana.
� AB�ye Tam Üyelik Süreci ve Türkiye. 15 Aralık 2004, Akdeniz TV, Adana.
� Eğitim Sen 4. Demokratik Eğitim Kurultayı, Akademisyen Yetiştirme Komisyonu Üyeliği ve Bildiri Sunumu. Eğitim Sen, 1-5 Aralık 2004, Ankara.
� Kamunun Tasfiyesi ve Sendikanın Görevi. 17 Kasım 2004, Eğitim Sen, Adana.
� Töre ve Cinayet. 1 Kasım 2004. Radyo Başkent, Adana.
� Tarım Köleleri. 27 Ekim 2004, Kanal A. Televizyon Konuşması, Adana.
� Küreselleşme ve Demokrasi. 13 Haziran 2004. Adana.
� Şiddet ve Ayrımcılık. 30 Mayıs 2004. Eğitim Sen, Tarsus.
� Şiddet ve Ayrımcılık. 24 Nisan 2004. Eğitim Sen, Adana.
� Tarım İşçileri. 25 Ocak 2004. Genç İnsiyatif, Adana,
� Savaş ve Meşruiyet. 21 Mart 2003. Rotary Seyhan, Adana.
� Savaş ve Hak-Hukuk. 19 Şubat 2003. EmekliSen. Adana.
� Kadınların Katılımı ve Örgütlenme. Ocak 2003. Eğitim Sen. Adana.
� Sendikal Örgütlenme ve Katılım. 5 Ocak 2003. BTS Adana.
� Engelli Çocukların Eğitimi. 21 Aralık 2002. KESK- Eğitim-Sen Mersin & Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği, Mersin.
� Savaş ve İnsan Hakları. 13 Aralık 2002, Metro-TV, Adana.
� Ayrımcılık, Kötü Muamele ve Tacize Karşı Yapılabilecekler. 23 Kasım 2002. Eğitim-Sen, Adana.
� Tek-Doğrulu, Çok-Doğrulu Eğitim. 23 Kasım 2002. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Adana.
� YÖK ve Üniversiteler � Yapı ve İşleyişi. 19 Kasım 2002. Felsefe Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrenci Etkinlikleri. Adana.
� Kadın Araştırmaları Eğitim Atölyeleri. 3 Ekim-31 Ekim 2002. Kadın Kuruluşları, Adana.
� Sosyal Bilimler Enstitüsü Strateji Geliştirme Atölye Çalışmaları. Haziran 2001- Haziran 2002, Adana.
� Kim Savaş İster? Felsefe Grubu Öğrenci Etkinliği. 18 Kasım 2001.
� YÖK ve Üniversiteler. Tempo TV Adana. 13 Kasım 2001.
� Anadil Eğitimi. Öğrenci Kolları. Adana. 6 Kasım 2001.
� Çok Kültürlülük ve Çok Kültürlü Eğitim. Eğitim-Sen Hizmetiçi Eğitim Kursları. Ocak-Mayıs 2000.
� Deprem mi, Katliam mı? IMO-Genç. Adana. 25 Kasım 1999.
� Yaşam ve Birey. KANAL A Adana Temmuz-Eylül 1999 Haftalık Program.
� Milli Takım ve Adanademir Spor. Futbol ve Fanatizm. KANAL A Adana 15 Haziran 1999.
� Deprem ve İnsanlar. İktisat Kolu Etkinlikleri Ocak 1999.
� Din ve Liberalizm. Adana Halkevi Konferansları Eylül 1998.
� Demokrasi ve Tolerans. Adana Tufanbeyli İlçe Konferansları Mayıs 1998.
� Küreselleşme, Din ve Haneiçi İlişkiler. Kültür Sitesi Hatay Mayıs 1998.
� Globalizm ve Türkiye. ADD Adana Aralık 1997.
� Tarikatlar ve Liberalizm. SODEV Adana 1996.
� YÖK�ün Yönetim Anlayışı. ÖES Adana 6 Kasım 1996.
� Atatürkçü Düşünce ve Liberalizm. ADD Adana. Nisan 1996.
� Medeni Kanun ve Kadın Hakları. KANAL A Adana 1996.
� Nasıl Bir Meclis İstiyoruz? METRO-TV Adana 1 Aralık 1995.
� YÖK ve Akademik Anlayış. Ç.Ü. Alternatif Açılış Etkinlikleri Eylül 1995.
� Din, Okul ve Asimilasyon. Avusturya-Türkiye Öğretmenler Derneği, Viyana 24 Mart 1995.
� GAP�ın Sosyal Boyutu. TRT Çukurova Bölge Radyosu 13 Kasım1989.
� G.A.P. Sosyal Değişme ve Kalkınma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferansları 13 Kasım 1989.


DUYURULARIM:
Ayrıntılı bilgi için

www.adnangumus.net

sayfasına bakınız.

DOSYALARIM:

Dosya Başlık Boyut(KB)
1210.DOCwww.adnangumus.net23

Toplam 1 dosya bulundu.
DİKKAT: Dosyaları çalıştırmadan önce virüs taramasından geçiriniz.
Dosyayı tek tek kaydetmek için isminin üzerine gelip sağ tıklayarak 'Hedefi Farklı Kaydet... (Save Target As..)'ı seçin!
Zip'li kaydetmek istiyorsanız dosyaları seçin ve butona tıklayın!


Resim yok

Albümümden Bir Resim

Adnan5
ALBÜMÜ GÖSTER
© Çukurova Üniversitesi EĞitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
Web: http://egitim.cu.edu.tr Tel: 0322 338 63 55 Faks: 0322 212 60 49