Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ki?isel Sayfalar      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login

TELEFON:
322 338 60 76
DAHILI:
16
TEL-EV:
FAX:
PageRank: 70
Hesap Yönetimi

Prof.Dr. Yaşare Aktaş Arnas

BÖLÜM: İlköğretim Bölümü

ANABİLİM DALI: Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇALIŞMA ALANI:

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Okul Öncesi EğitimÖZGEÇMİŞ:

EĞİTİM

DOKTORA (1991–1995): Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) Bölümü.

Tez başlığı: “Anaokuluna Devam Eden Beş-altı Yaş Grubu Çocuklarda Uzun Süreli Hatırlama ve Tanıma Belleğinin İncelenmesi”  

YÜKSEK LİSANS (1988–1991): Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) Bölümü. 

Tez başlığı: “Ankara’da Bulunan Çocuk Yuvalarında Kalan 9–12 Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç Kız ve Erkek Çocuklarda Korku Yaygınlığı ve yoğunluğu Üzerine Bir Üzerine Bir Araştırma”

LİSANS (1983-1988): Ankara Üniversitesi  Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

2006-Prof.Dr. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana

2000-2006 Doç. Dr. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana

1997–2000 Yard. Doç. Dr. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana

1990-1997 Araştırma Görevlisi A.Ü. Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ankara

 

İDARİ GÖREVLER

06.08.2012- 22.10.2013. Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı

25.03.2008-2012 Fakülte yönetim kurulu profesör üye temsilcisi

4.11.2004- 2006 Fakülte yönetim kurulu doçent üye temsilcisi

 08.10.2004 -2014 İlköğretim bölüm başkanlığı

14.10.2003- Fakülte kurulu üyesi

20.02.2002-24.6.2003 ilköğretim bölüm başkanlığı

11.05.1998- 19-4-2005 Okul öncesi anabilim dalı başkanlığı

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

 Okul öncesi Eğitimde Drama

Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi

Anne Baba Eğitimi

 

YÖNETTİĞİ TEZLER

 

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. Aslan D. (2004). Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Grubu Çocuklarının Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarının ve Şekil Ayırt etmede Kullandıkları Kriterlerin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

2. Günay Bilaloğlu, R. (2005).  Altı Yaş Çocuklarına Bağışıklık Sisteminin Anoloji Tekniği İle Öğretiminin başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

3. Cömertpay, B. (2006).  Dramanın 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dil Edinimine Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

4.  Eti, İ.(2010). Drama Etkinliklerinin Okul Öncesi Kuruma Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

 

YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ

1.  Aslan, D. (2011). 3 - 6 Yaş Çocuklarda Kategorizasyon Çapraz Sınıflandırma ve Çıkarım Yapma Becerilerinin İncelenmesi.Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DoktoraTezi 

  

 YAYINLAR:
 

REHBER KİTAPLAR

1. MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. (1992). Gecekondu Gençliğinde Boş zaman Etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1268. Bilimsel ve Araştırma ve İncelemeler: 702.s.1-95. Ankara.

2. MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. (1992). Çocukluk Korkuları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1241. Derlemeler: 51. S.1-29. Ankara.

3. MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. (1993). Baba Yoksunluğu Olan Gençlerin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1312. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 725. s.1–80. Ankara.

4. AKTAŞ ARNAS, Y. (2005). Fen ve Matematik Öğreniyorum. Morpa Yayınevi. İstanbul. 

KİTAPLAR

1. AKTAŞ ARNAS, Y. (2009). Okulöncesi Dönemde Matematik Öğretimi. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Genişletilmiş 4. Baskı. Adana.

 

EDİTÖRLÜK YAPTIĞI KİTAPLAR

1. (2007). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Yaşare Aktaş Arnas (Ed.). Kök Yayıncılık, Ankara.

2. (2008). Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi. Yaşare Aktaş-Arnas ve Fatma Sadık(Ed.). Kök Yayıncılık, Ankara.

3. (2010). Erken Çocuklukta Drama (uluslararası 14. drama seminer kitabı). Yaşare Aktaş-Arnas ve Özlem Kaf Hasırcı (Ed.). Naturel Yayınevi, Ankara.

4. (2011). Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı. Yaşare Aktaş-Arnas (Ed.). Vize Yayıncılık, Ankara.

5.  (2012).Okul Öncesi Eğitimde Matematik ve Fen Etkinlikleri. Yaşare Aktaş-Arnas (Ed.). Vize Yayıncılık, Ankara.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

1. AKTAŞ ARNAS, Y. (2008). "Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Fiziksel Özellikleri". Sınıf Yönetimi, Yaşare Aktaş-Arnas ve Fatma Sadık (Ed.). Kök Yayıncılık, Ankara.

2. AKTAŞ ARNAS, Y. (2008). "Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı" Sınıf Yönetimi, Yaşare Aktaş-Arnas ve Fatma Sadık (Ed.). Kök Yayıncılık, Ankara.

3. AKTAŞ ARNAS, Y. (2008). "Okul Öncesi Eğitimde Dramanın Planlanması" Okul Öncesinde Yaratıcılık ve Drama Eğitimi, Ali Öztürk (Ed.). TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1832, Eskişehir.

4.AKTAŞ ARNAS, Y. (2011). "Dramada Ortam ve Araç Gereçler" İlköğretimde Drama, Aysel Köksal Akyol (Ed.). Kriter Yayıncılık, İstanbul.

5.AKTAŞ ARNAS, Y. (2011). "Okul Öncesinde Aile Katılımı". Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı Yaşare Aktaş-Arnas (Ed.). Vize Yayıncılık, Ankara.

6. AKTAŞ ARNAS, Y. (2011). "Okul Öncesinde Aile Katılım Stratejileri". Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı Yaşare Aktaş-Arnas (Ed.). Vize Yayıncılık, Ankara.

7. AKTAŞ ARNAS, Y. (2011). "Aile Katılımının Planlanması ve Aile Katılımını Artırma". Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı Yaşare Aktaş-Arnas (Ed.). Vize Yayıncılık, Ankara

8.AKTAŞ-ARNAS, Y., GÜNAY BİLALOĞLU, R., ve ŞAHİN, S. (2011). "Bir Aile Katılım Stratejisi: Veli Toplantıları." Çocuk ve Aile (N. Aral Ed.). Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1, Ankara.

9. ASLAN, D. & AKTAŞ ARNAS, Y.  (2011). "Çocuklara Göre Peynir Bir Süt Ürünü mü yoksa Bir Kahvaltı Yiyeceği midir? Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Kategorizasyon Becerisinin İncelenmesi". Çocuk ve Aile (N. Aral Ed.). Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, s.147-165.

10. KÖKSAL AKYOL, A. & AKTAŞ ARNAS, Y.  (2014). "Dramanın Bileşenleri". Drama, Aysel Köksal Akyol (Ed.), Hedef Yayıncılık, Ankara (basımda)

 

ULUSLARARASI İNDEXLERDE YER ALAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. AKTAŞ-ARNAS Y., SIĞIRTMAÇ A. ve DERETARLA-GÜL, E. (2004). The Study of 60-89 Month Old Children's Skılls of Writing Numerals.Perceptual and Motor Skills.98:656-660. (SSCI).

2. AKTAŞ-ARNAS, Y. (2006). The Effects of Television Food Advertisement on Children's Food Purchasing Requests. Pediatrics International. , 48, 138-145 (SSCI).

3. ASLAN, D. ve AKTAŞ ARNAS, Y. (2007). Three- to Sıx-Year-Old Chıldren’s Recognıtıon of Geometrıc Shapes. International Journal of Early Years Education.15(1):83-104. (Uluslararsı Eğitim indeksi).

4.ASLAN, D., AKTAŞ ARNAS,. & ETİ, İ. (2012). An Investigation on How Children from Different Socioeconomic Status (SES) Classify Geometric Shapes. International Journal of Academic Research, Part B, 4(6):124-133.(Uluslararsı Eğitim indeksi).

5.ASLAN, D. ve AKTAŞ ARNAS, Y. (basımda). The Immediate Impacts of Preschool Attendance on Turkish Children’s Mathematics Achievement. Educational Studies. http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2014.961901

  

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. AKTAŞ ARNAS, Y. (2005). Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim. Eğitim Araştırmaları Dergisi,20:36-47.

2. AKTAŞ ARNAS, Y. (2005). 3-18 Yaş Grubu Çocukların İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanmalarının Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET- 4(4): 59-66 http://www.tojet.net/volumes/v4i4.pdf

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. BARAN, G. ve AKTAŞ, Y. (1997). Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Baba Yoksunluğu Olan ve Olmayan Çocuklarda Cinsiyet Rolleri Kalıp yargılarının Gelişimi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 21 (105). S. 83-91

2. ARAL, N. ve AKTAŞ, Y. (1997). Çocukların Televizyon ve Diğer Etkinliklere Harcadıkları Sürelerin İncelenmesi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 13:99-107.

3. AKTAŞ, Y. (1997).Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi:Uzunlamasına Bir Çalışma. H:Ü. Eğitim Fak. Dergisi.13:107-111.

4. ÇAKIROĞLU, M. ve AKTAŞ, Y. (1997).Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerdeki Ruhsal Belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 4(2): 74-84

5. KÖKSAL, A., ARAL, N. ve AKTAŞ, Y. (2000). Ankara’da Bulunan Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Yöneticilerin Ebeveynlerden Beklentilerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi.1(2):92-101.

6. AKTAŞ-ARNAS Y. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul-Aile İşbirliği Çalışmaları İle Anne-Baba Eğitim Programı Uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(22):31–41

7. AKTAŞ-ARNAS Y. (2002). Velilerin Okul Öncesi Eğitime ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Yönelik Tutumları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10): 24-36

8.AKTAŞ-ARNAS Y., DERETARLA-GÜL, E. ve SIĞIRTMAÇ., A. (2003). 48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12(12):147–157.

9. AKTAŞ-ARNAS, Y. (2003). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi,1(6–7),1–7.

10.AKTAŞ-ARNAS, Y. (2003). Sokak Çocukları. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 14(2): 43–58.

11.AKTAŞ-ARNAS Y. (2004). Sokakta Çalışan Çocukların Öz Kavram Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,11(1):2–11

12.AKTAŞ-ARNAS, Y. (2004). Türkiye'de Sokak Çocukları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(27): 1–7.

13.AKTAŞ-ARNAS, Y. ve ASLAN, D. (2005). Okulöncesi Dönemde Geometri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi 3(9):36–46.

14.ASLAN, D. ve AKTAŞ ARNAS, Y. (2007). Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1):69-80 ISSN:1304-8880

15.GÜNAY BİLALOĞLU, R., ASLAN, D. ve AKTAŞ ARNAS, Y. (2008). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine ilişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. 37(178);8-104.

16. AKTAŞ ARNAS, Y. & ASLAN, D.(2010). Children's Classification of Geometric Shapes. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1): 254 – 270

 

BİLDİRİLER

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

1. AKTAŞ-ARNAS, Y., ERDEN, Ş., ASLAN, D. VE CÖMERTBAY, B. (2003). Okul öncesi Öğretmenlerin Günlük Programda Yer Verdikleri Etkinlikler ve Bu Etkinliklerde Kullandıkları Yöntemler. OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. 8-11 Ekim Kuşadası (Poster Bildiri)

 2. AKTAŞ-ARNAS, Y. (2004). 3-8 Yaş Grubu Çocukların Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıkları ve Aile Çevresi. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 30 Haziran- 3 Temmuz İstanbul

3.AKTAŞ-ARNAS, Y. ve ERDEN, Ş. (2004). Çizgi Filmlerdeki Şiddet Unsurlarının İncelenmesi.I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 30 Haziran- 3 Temmuz İstanbul (Poster Bildiri).

4. AKTAŞ-ARNAS, Y. ve ASLAN, D. (2004). 3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Geometrik Düşüncenin Gelişimi. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 30 Haziran- 3 Temmuz İstanbul

5. ASLAN, D., GÜNAY BİLALOĞLU, R. ve AKTAŞ ARNAS, Y. (2006, Haziran). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günlük Programda Yer Verdikleri Matematik Etkinliklerinin ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Girne, Kıbrıs. Cilt I, Sayfa: 243-257. İstanbul: Ya-Pa Yayınları

6.ASLAN, D., GÜNAY BİLALOĞLU, R. & AKTAŞ ARNAS, Y. (2006, Haziran). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günlük Programda Yer Verdikleri Matematik Etkinliklerinin ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Girne, Kıbrıs. Cilt I, Sayfa: 243-257. İstanbul: Ya-Pa Yayınları

7. GÜNAY-BİLALOĞLU, R., ve AKTAŞ ARNAS, Y. (2007). Okulöncesinde Çocuklara Sunulan Fen Ortamları. II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul

8.AKTAŞ ARNAS, Y., DERETARLA, G.ve KAF HASIRCI, Ö. (2007). Okulöncesi Öğretmenlerinin Günlük Planlarının Eğitim Programının Boyutları Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul (Poster Bildiri).

 9.AKTAŞ ARNAS, Y., ve GÜNAY BİLALOĞLU, R., (2011). Can You Write the Symbol of the Number? 63rd OMEP World Conference, 8-9 july 2011, Hong Kong (Poster Bildiri).

10. ETİ, İ & AKTAŞ ARNAS, Y. (2012) “The effect of creative drama activities on the Turkish Language utilization of 4-5 years old children”. 3rd International Congress of Early Childhood Education, 12-15 Eylül 2012.

11.ASLAN, D., AKTAŞ ARNAS, Y. & HAYTA, B. (2012). Parents' Math Activities with their Children according to SES. 3rd International Congress of Early Childhood Education, 12 - 15 September 2012, Adana.

12. AKTAŞ ARNAS, Y., DERETARLA GÜL, E., ETI, İ.ve ÖRDEK, S. (2014). ‘The Relatıonshıp Between Presshool Chıldren’s Watchıng Televısıon And Body Mass Index”  V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14 September 2014, St. Petersburg/Rusya

  ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

1. MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. (1993). Ankara’da Bulunan Çocuk Yuvalarında Korunan 9-12 Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Korku Yaygınlığı ve Yoğunluğu Üzerine Bir Araştırma. Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi Birinci Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu Konferansı. 19-21 Mart. Ankara

2.AKTAŞ, Y. (1993). Baba Yoksunluğunun 0-6 Yaş Çocuğu Üzerindeki Etkileri.9.Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 17-19 Haziran. Ankara.

3. AKTAŞ, Y. (1995). Çalışan Annelerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Önemi. 10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 22-25 Mayıs. Ankara.

4. HAKTANIR, G. ve AKTAŞ, Y. (1995).3-4 Yaş Çocuklarının Motor Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. 10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 22-25 Mayıs. Ankara.

5. AKTAŞ, Y. ve BAŞAR F. (1995). Anne-Baba Yoksunluğu Olan Çocukların Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi. II. Eğitim Bilimleri Kongresi. 6-8 Eylül. Ankara. (Poster Bildiri)

 6.ARAL, N., BARAN, G., ALİSİNANOĞLU, F., AKTAŞ, Y., BAŞAR, F.ve KOKSAL, A. (1996). Beş - Altı Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Drama Eğitiminin Alıcı Dil Gelişimine Etkisi. Okulöncesi Eğitimi Sempozyumu. 30-31 Mayıs. Ankara.

7. AKTAŞ, Y. (1996). Üniversite 1. Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-Eylül. Bursa.

8.HAKTANIR, G. ve AKTAŞ, Y. (1996). Yaz Spor Okullarına Devam Eden 7-14 Yaşlarındaki Çocukların Serbest Zaman Etkinlikleri ve Yaz Spor Okulları Hakkındaki Düşünceleri. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 15-16 Nisan. Ankara

9.ARAL, N., AKTAŞ , Y. ve DOĞANAY, J. (1997). Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubu Çocukların Oyuncak Tercihlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 28-30. Mayıs. Ankara.

10. AKTAŞ, Y. ve HAKTANIR, G. (1997). 7-14 Yaşındaki Çocukların Ev İşlerine Katılımı. I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 28-30. Mayıs. Ankara.

11. AKTAŞ, Y., DİKİCİ, A. ve DERETARLA, E. (1999). Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarda Sayı ve İşlem Kavramının Kazanılması:Ön Çalışma. 8. Eğitim Bilimleri Kongresi. 1-3 Eylül. Trabzon.

12.ERDEN,Ş ve AKTAŞ, Y. (2000). Okul Öncesi Eğitimde Fen Bilgisi Çalışmaları ve Program Örnekleri. IV. Fen Bilimleri Kongresi. 6-8 Eylül. Ankara.

13.AKTAŞ ARNAS, Y. (2005). 3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül, Denizli.

14. GÜNAY-BİLALOĞLU, R., ASLAN, D. ve AKTAŞ ARNAS, Y. (2006, Eylül). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günlük Programda Yer Verdikleri Fen Etkinliklerinin ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi. XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla

15. AKTAŞ-ARNAS, Y. (2006). Sokakta Çalışan Çocukların Öz Kavram Düzeylerinin İncelenmesi. 6. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu. 4-5 Kasım, Gaziantep

16. AKTAŞ-ARNAS, Y., GÜNAY BİLALOĞLU, R., ŞAHİN, S. ve DERETARLA GÜL, E. (2011). Öğretmenler Ev Ziyaretleri Konusunda Ne Düşünüyorlar? Ne Yapıyorlar?. 2. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 1-3 Haziran 2011, İstanbul.

 

ALANLA İLGİLİ POPÜLER DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 1. MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. (1990). Çocuk Hakları Sözleşmesi. Cumhuriyet Bilim Teknik. Sayı 198. 29. Aralık. s.15.

2. MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. (1991). Çocuğa Kaç Yaşında Hangi Oyuncak?. Cumhuriyet Bilim Teknik. Sayı:202. 26 Ocak. s.6

3. MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. (1992). Baba Çocuk İlişkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 21: 5-8

4. MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. (1993). Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 26: 14-19.

5. AKTAŞ, Y. (1994). Çalışan Anne ve Çocuğu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 36: 7-12.

6. AKTAŞ, Y. (1997).Televizyonun Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkileri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi.52:18-21.

7. AKTAŞ-ARNAS, Y. (2002). Okulöncesi Çocuklarda Sayı Kavramının Kazanılması. Çoluk Çocuk Dergisi. 14:14-17.

8. AKTAŞ-ARNAS, Y. (2002). Anaokullarında Özel Bir Öğrenme Merkezi Kum ve Su Köşesi. Çocuk ve Aile Dergisi. 52:38-39.

9. AKTAŞ-ARNAS, Y. (2002). Ölçülerle Erken Tanıştırın. Çocuk ve Aile Dergisi. 51:22-26.

10.AKTAŞ-ARNAS, Y. (2002). Bir Öğrenme Merkezi Olarak Blok Köşesi. Çoluk Çocuk Dergisi. 20: 14-15.

11.AKTAŞ-ARNAS, Y. (2002). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi.76:4-8

12.AKTAŞ-ARNAS, Y. (2003). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarımıza Fen Eğitiminde Nasıl Yardım Edebiliriz?.Çocuk ve Aile Dergisi.65; 42-47.

13.AKTAŞ-ARNAS, Y. (2005). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi. 48;20-22.

14.AKTAŞ-ARNAS, Y. (2005). Kitle İletişim Araçları Yoluyla Çocuk ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler. Yaşadıkça Eğitim Dergisi.87:15-20.

 

ATIFLAR

 

TÜRKÇE DERGİ VE KİTAPLARDAKİ ATIFLAR

1. Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. 2000. Çocuk Gelişimi I..İstanbul, Ya-Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. s:144

2. Çağdaş, A. 2002. Anne-Baba-Çocuk İletişimi. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. s:31.

3. Ünver, G. 2002. Gelişim ve Öğrenme. Ed: Ayten Ulusoy, Ankara, Anı Yayıncılık, s:10.

4. Aydın, O. 2003. Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişim Özellikleri. Editör: Müzeyyen Sevinç. İstanbul. Morpa Kültür Yayınları.s:134

5. Şahin, F. 2003. Çocuğun Gelişiminde ve Eğitiminde Babanın Rolü. Editör: Müzeyyen Sevinç. İstanbul. Morpa Kültür Yayınları. s:460,462.

6. Çağdaş, A. ve Seçer, Z. 2004. Anne-Baba Eğitimi. Konya. Eğitim Kitabevi. s:140,148,150157,160,162-164

7. Şahin, E. 2005.Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları ve Öğretmenler için Uygulama Kılavuzu.Ankara. Anı yayıncılık. s:207.

8. Erdoğan, S. ve Baran, G. (2008). A Study on the Opinions of Parents Regarding Television Watching Habits of Their Childern in the Four-Six Age Group. The Social Sciences 3(3):245-248

9. Özbey; S. Ve Alisinanoğlu, F. (2008). Identifying The General Ideas, Attitudes And Expectations Pertaining To Science Activities Of The Teachers Employed İn Preschool Education. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(2): 82-94.

10.Mırzaıe, R.A., Hamıdı, F. ve Anarakı, A.(2009). A Study on the Effect of Science Activities on Fostering Creativity in Preschool Children. Türk Fen Eğitimi Dergisi 6(3): 81-90.

 

YABANCI DERGİ VE TEZLERDEKİ ATIFLAR

1. Maziak, W., Ward, K.D.ve Stockton, M.B. (2008). Childhood Obesity: are we missing the big Picture?.Obesity Reviews, s:33-42(SSCI)

2. Helmcamp, J. Television Viewing Time Exceeding American Academy of Pediatrics Recommendation Associated with Increased Caloric Intake and BMI Percentile in Three Year Longitudinal Study (master tehesis)

3. Ramírez-Ley K, De Lira-García C, Souto-Gallardo MD, Tejeda-López MF, Castañeda-González LM, Bacardí-Gascón M, Jiménez-Cruz A. (2009). Food-related advertising geared toward Mexican children. J Public Health (Oxf). 16.1-6.

4. Cezar, A., (2008). The Effect of Television Food Advertising on Childhood Obesity.J. of the Navada Public Health Association. 4(1) 11

5. Ahmed HM, (2009). Obesıty, Fast Food Manufacture, And Regulatıon: Revısıtıng Opportunıtıes For Reform., Food and Drug Law Journal,64 ( 3): 565-575.

6. Morley B, Chapman K, Mehta K, King L , Swinburn B . ve Wakefield M. (2008). Parental awareness and attitudes about food advertising to children on Australian television. Australıan And New Zealand Journal Of Publıc Health, 32( 4): 341-347.

7. Fiates GMR, Amboni RDDC, Teixeira E. (2008). Consumer behavior, eating habits and television viewing in students from Florianopolis, Brazil, Revısta De Nutrıcao-Brazılıan Journal Of Nutrıtıon, 21(1): 105-114.

8. Fiates GMR, Amboni RDMC, Teixeira E. (2008). Television use and food choices of children: Qualitative approach. APPETITE,50(1):12-18.

9. Brown, C.M., Dulloo, A.G., Montani, J.-P. (2008). Sugary drinks in the pathogenesis of obesity and cardiovascular diseases. International Journal of Obesity 32 (SUPPL. 6), pp. S28-S34.

10.Fialho, A.S.R., Almeida, M.D.V. (2008). Television food advertising for children and adolescents in Portugal. Revista de Alimentacao Humana 14 (2), pp. 57-65.

11.Katz, D.L., O'Connell, M., Njike, V.Y., Yeh, M.-C., Nawaz, H. (2008). Strategies for the prevention and control of obesity in the school setting: Systematic review and meta-analysis. International Journal of Obesity 32 (12), pp. 1780-1789.

12.Royne, M.B., Levy, M. (2008). Does marketing undermine public health? Journal of Consumer Marketing 25 (7), pp. 473-475.

13.Halford, J.C.G., Boyland, E.J., Hughes, G.M., Stacey, L., McKean, S., Dovey, T.M. (2008). Beyond-brand effect of television food advertisements on food choice in children: The effects of weight status. Public Health Nutrition 11 (9), pp. 897-904.

14.Zellner, K., Ulbricht, G., Kromeyer-Hauschild, K. (2007). Long-term trends in body mass index of children in Jena, Eastern Germany . Economics and Human Biology 5 (3), pp. 426-434.

15.Xavier, R., Sreeramanan, S., Diwakar, A., Sivagnanam, G., Sethuraman, K.R. (2007). Soft drinks and hard facts: A health perspective . ASEAN Food Journal 14 (2), pp. 69-81.

16.Bell, R.A., Cassady, D., Culp, J., Alcalay, R. (2009). Frequency and Types of Foods Advertised on Saturday Morning and Weekday Afternoon English- and Spanish-Language American Television Programs. Journal of Nutrition Education and Behavior 41 (6), pp. 406-413.

17.Nefal, A. ve Benazic, D. (2011). “Parents' perceptıons of food advertısıng aımed at chıldren on televısıon: exposure, ınfluence and regulatıons”. Ekonomska istraživanja, Vol. 24 No. 1 (49-67)

18. Siegrist M, Hanssen H, Lammel C, Haller B, Halle M: A cluster andomised school-based lifestyle intervention programme for the prevention of childhood obesity and related early cardiovascular disease (JuvenTUM 3). BMC Public Health. 2011 Apr 22;11:258.

19.Williams LK, Veitch J, Ball K. (2011). What helps children eat well? A qualitative exploration of resilience among disadvantaged families.. What helps children eat well? A qualitative exploration of resilience among disadvantaged families. Health Educ Res. 2011 Apr;26(2):296-307.

20.Nicklas TA, Goh ET, Goodell LS, Acuff DS, Reiher R, Buday R, Ottenbacher A. (2011). Impact of commercials on food preferences of low-income, minority preschoolers. Nutr Educ Behav. 2011 Jan-Feb;43(1):35-41.

21.Dolezel Z, Starha J, Pavlovsky Z, Skotakova J, Dostalkova D., (2010). Juxtaglomerular cell tumor – a rare cause of secondary
hypertension. Bratisl Lek Listy. 111(12):653-5.

22.Brady J, Mendelson R, Farrell A, Wong S.(2010). Online marketing of food and beverages to children: a content analysis. Can J Diet Pract Res., 71(4):166-71.

23.Los-Rycharska E., Nieclawska A.(2010). The analysis of chosen children’s diet properties in 2-3 years old and preschool children in dependence on the type of care. Pediatria Polska, 2010, vol./is. 85/5

24.Guran T, Turan S, Akcay T, Degirmenci F, Avci O, Asan A, Erdil E, Majid A, Bereket A. (2010). Content analysis of food advertising in Turkish television. Journal of Paediatrics and Child Health, 46(7-8): 427-430

25.Mink M, Evans A, Moore CG, Calderon KS, Deger S (2010). Nutritional imbalance endorsed by televised food advertisements. J Am Diet Assoc. Jun;110(6):904-10.

26.Sharif I, Blank AE. Relationship between child health literacy and body mass index in overweight children. Patient Educ Couns.,79(1):43-8

27.Sixsmith R,Furnham A.(2010). A content analysis of British food advertisements aimed at children and adults. Health Promot Int. ;25(1):24-32.

28.Romero-Fernández MM, Royo-Bordonada, MA. Ve Rodrı´guez-Artalejo, F. (2010). Compliance with self-regulation of television food and beverage advertising aimed at children in Spain, Public Health Nutrition: 13(7), 1013–1021

29.Cairns, G., Angus, K. ve Hastings, G. (2009). The Extent, Nature and Effects Of Food Promotıon to Chıldren: A Revıew of the Evıdence to December 2008. Prepared for the World Health Organızatıon

 

YABANCI KİTAPLARDAKİ ATIFLAR

1. Matthews, C. (2007). A critical analysis of the media representations of food and eating in soap operas, televised in the United Kingdom. Report of a project submitted in part fulfilment of the regulations for the degree of Master of Science in the Faculty of Medicine, University of London. S:17

2. Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early Childhood Mathematics Education Research: Learning Trajectories for Young Children. New York: Routletge. S.216,218

3. Rolfes, S.R., Pinna, K. Ve Whitney, E. (2009). Understaning Nornal and Clinical Nutrition. S.537, 552

4. Fialho, A.S.R., Almeida, M.D.V. (2008). Television food advertising for children and adolescents in Portugal. Revista de Alimentacao Humana 14 (2), pp. 57-65.

5. Sizer, F. ve Whitney, E. (2008). Nutrıtıon: Concepts And Controversıes. 11. Edition, Belmont, Thomson Higher Education

 

YÖNETTİĞİ PROJELER

 

1. 5-7 Yaş Çocuklarda Sayı ve İşlem Kavramının Kazanılması. Çukurova Ün. Araştırma Fonu. Proje no: EF2002 BAP1. 2002-2004 tamamlandı

2. Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Çocuklarının Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarının ve Şekilleri Ayırt Etmede Kullandıkları Kriterlerin İncelenmesi. Çukurova Ün. Araştırma Fonu. Proje no: EF2003 YL15. 2003-2004 tamamlandı

3. Altı Yaş Çocuklarına Bağışıklık Sisteminin Anoloji Tekniği İle Öğretiminin başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Ün. Araştırma Fonu. Proje no: EF2004 YL18. 2004 tamamlandı.

4. Drama ve Geleneksel Yönteme Göre Hazırlanan Anadili Etkinliklerinin 6 Yaş Grubu Çocuklarının Söz Dizimi Kazanımlarına Etkisinin İncelenmesi. Çukurova Ün. Araştırma Fonu Proje no: EF2005YL3. 2005 tamamlandı.

5. Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi.EF2005-8BAP8 .....tamamlandı.

6. Çocukların Yiyecek Alışveriş İstekleri Üzerine Yiyecek Reklamlarının Etkisi. EF2006 BAP ........tamamlandı.

7. Okul öncesi çocukların rakam yazma becerisinin incelenmesi .EF2011BAP2

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYELİKLERİ

1. 14. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri 20-23 Mayıs 2009, Adana.

2. V. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi 13-15 Mayıs 2010, Adana

3. III. uluslararası Okul Öncesi eğitimi Kongresi 12-15 Mayıs 2012, Adana

 

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

RADYO-TELEVİZYON KONUŞMALARI

1. AKTAŞ, Y.1992. ”Çocuklarda Boş Zaman Etkinlikleri” TRT Radyo 2.Çocuk ve Yaşam Programı.10.07.1992

2. AKTAŞ,Y.1992.”Çocuk ve Oyun.” TRT Radyo 2.Çocuk ve Yaşam. Programı.9.08.1992

3. AKTAŞ, Y. 1992. “Çocuklarda Korkular ve Alınacak Önlemler.” TRT Radyo 2.Günaydın Programı.15.10.1992

4. AKTAŞ, Y. 1995.”Çocuklarda Korkular”.TRT Radyo1.Günaydın Türkiye Programı.17.02.1995

5. AKTAŞ, Y. 1995.”Çocuğun Gelişiminde Oyun ve Oyuncak Seçimi” Can Radyo.1.05.1995

6. AKTAŞ, Y. 1997.”Evlilikte Eş Seçimi” TRT Radyo1.Alo Radyo 1 Programı.23.01.1997

7. AKTAŞ, Y. 2001. Çocuklukta Korkudan Ergenlikte Fobiye. TRT 1. 18.4.2001

8. AKTAŞ, Y.2001. Televizyon ve Çocuk. TRT 1. 28.2.2001

9. AKTAŞ ARNAS, Y. 2004. Baba Çocuk ilişkisi. TRT 1. 2.8.2004

10.AKTAŞ ARNAS, Y. 2004. Değişen Sosyal Statüde Babanın Rolü. TRT İzmir Radyosu. 31.8.2004

11.AKTAŞ ARNAS, Y.2005. Televizyondaki Şiddet Unsurlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri. TRT Çukurova Radyosu.Gündönümü Programı. 8.7.2005

12.AKTAŞ ARNAS, Y.2005. Baba Çocuk İlişkisi. TRT İzmir Radyosu. Yorum Var Prog. 15.7.2005

13.AKTAŞ ARNAS, Y.2006. Çocuklarda Sorumluluk ve Hediye.TRT Diyarbakır Radyosu. Güncel Programı. 1.1.2006

14.AKTAŞ ARNAS, Y.2006.Çalışan anneler.TRT Trabzon Radyosu. 22.10.2006

15.AKTAŞ ARNAS, Y. 2007. Okula Uyum. Güncel Programı. Kanal A televizyonu. 6.9.2007.

16.AKTAŞ ARNAS, Y. 2007. Çocuk ve Şiddet.Kahve Bahane Programı.Kanal A televizyonu.24.11.2007

17.AKTAŞ ARNAS, Y.2008. Çalışan Anneler ve Çocuk.Çocuk ve Aile Programı. Diyarbakır TRT Radyosu. 2.1.2008

18.AKTAŞ ARNAS, Y.2008.Suçlu Çocuklar. Kahve Bahane Programı.Kanal A televizyonu.6.1.2008

19.AKTAŞ ARNAS, Y.2008. Okul Öncesi Eğitimin Önemi.Çocuk ve Aile Programı. Diyarbakır TRT Radyosu. 9.1.2008

20.AKTAŞ ARNAS, Y.2008. Çocuklarda Rol Modelleri.Çocuk ve Aile Programı. Diyarbakır TRT Radyosu. 16.1.2008

21.AKTAŞ ARNAS, Y.2008.Okulda Başarı, Hayatta Başarı. Kahve Bahane Programı.Kanal A televizyonu.17.2.2008

22.AKTAŞ ARNAS, Y.2008.Çocuğun Sosyalleşmesinde Sosyal Mekanlar.Kahve Bahane Programı.Kanal A televizyonu.20.4.2008

23.AKTAŞ ARNAS, Y.2008.OKS,ÖSS: İnsanlık Sınavı Ne Oldu?Kahve Bahane Programı.Kanal A televizyonu.01.6.2008

 

KONFERANS VE ÇAĞRILI KONUŞMALAR

1. AKTAŞ, Y. 1993.”Oyunun Çocuğa Yararları”.Anne –Babanın Çocuk Yetiştirme,Bakım ve Eğitimi Seminerleri. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri (anne babalara), Büyükşehir Belediyesi İmar Md. Toplantı Salonu.19.Hazirana 1993. Ankara

2. AKTAŞ, Y. 1995.”Çocuklarımızın Korkuları ve Önlenmesi Yolunda lınacak Önlemler” Anne-Çocuk Eğitimi Semineri. Ankara Ayvalı Lions Klubü. İsmail Erduran İlköğretim Okulu(anne babalara), 31 Mart ve 28 Nisan 1995. Ankara.

3. AKTAŞ, Y.1996.”Çocuğun Gelişiminde Oyun ve Oyuncağın Önemi”Tartışmalı Eğitim Konferansları. Okulöncesi Eğitimi Geliştirme Derneği. Balgat İlköğretim Okulu(anne babalara), 4 Kasım 1995. Ankara.

4. AKTAŞ, Y. 1999. “Okulöncesi Eğitimde Okuma-Yazma Öğretilmeli mi?” Tartışmalı Anne Baba Eğitim Konferansları, Özel Gündoğdu Okulları(anne babalara), 18-12-999.Adana

5. AKTAŞ, Y. 1999. “Çocukta Korku ve Kaygılar” Tartışmalı Anne Baba Eğitim Konferansları, Özel Gündoğdu Okulları(anne babalara), 25-12-1999.Adana

6. AKTAŞ, Y. 2000. Çocukla İletişim ve Davranış Değiştirme. Özel Sefa Anaokulu(anne babalara), 11.11.2000. Adana

7. AKTAŞ, Y.2002. Çocuklarda Uyum Problemleri. M.E.B Emine Sapmaz İlköğretim Okulu(anne babalara), 8.1.2002. Adana.

8. AKTAŞ, Y.2002. Çocuklarda Uyum Problemleri. M.E.B Kadirli Anaokulu.(anne babalara), 9.3.2002. Osmaniye.

9. AKTAŞ ARNAS, Y. 2002. Okul Öncesi Eğitimin Önemi. Adana Tepebağ Rotary Kulübü.4-10-2002. Adana.

10.AKTAŞ ARNAS, Y.2003. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 8/11/2003,Adana

11.AKTAŞ ARNAS, Y.2005. Sokak Çocukları. Mersin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Gençlik Merkezi (anne babalara), 31/3/ 2005, Mersin.

12.AKTAŞ-ARNAS, Y.2006.Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (öğretmen adaylarına), Eskişehir.

13.AKTAŞ ARNAS, Y.2007. Okul Öncesinde Fen ve Matematik Eğitimi. Morpa Yayınevi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü (öğretmenlere), 5.9.2007. Adana

14.AKTAŞ ARNAS, Y.2010. Okul Öncesi Eğitimcisi Olmak. Özel Okul Öncesi ve Etüd Eğitim Kurumları Birliği Derneği Adana Şubesi (öğretmenlere), 20.2.2010

15.AKTAŞ ARNAS, Y.2010. Okul Öncesinde Matematik Eğitimi. Özel Okul Öncesi ve Etüd Eğitim Kurumları Birliği Derneği Adana Şubesi (öğretmenlere), 20.3.2010

16.AKTAŞ ARNAS, Y.2010. Okul Öncesinde Matematik Eğitimi. İzmir Özel Çapa Okulları (öğretmenlere), 27.3.2010.

17.AKTAŞ-ARNAS, Y.2010. Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fak. 2. Üniversite Anaokulları Sempozyumu, 2-4 Aralık 2010, Konya

18.AKTAŞ ARNAS, Y.2011. Okul Öncesinde Aile Katılımı . Özel Okul Öncesi ve Etüd Eğitim Kurumları Birliği Derneği Adana Şubesi (öğretmenlere), 22.1.201, Adana

19.AKTAŞ ARNAS, Y.2011. Okul Öncesi Eğitimcisi Olmak. 6. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 5 Mayıs 2011, Denizli

20.AKTAŞ ARNAS, Y.2011. Okul Öncesinde Aile Katılımı. Seyhan İl Milli Eğitim Müdürlüğü (öğretmen ve öğretmen adaylarına), 15 Mayıs 2011, Adana

21.AKTAŞ ARNAS, Y.2011. Okul Öncesinde Aile Katılımı. Tunceli Üniversitesi(öğretmen adaylarına), 3 Haziran 2011, Tunceli

22.AKTAŞ ARNAS, Y.2012. Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim. Özel Açelya Anaokulu(anne babalara), 25-2-2012, Adana.

23.AKTAŞ ARNAS, Y.2012. Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim. SHÇEK(bakacı annelere), 28-5-2012, Adana.

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

1. AKTAŞ, Y.2002. M.E.B. Adana İline Bağlı Okullardaki Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerine. 28 Ocak-1 Şubat 2002. Adana.

2. AKTAŞ, Y.2002. M.E. B. Adana İline Bağlı İlköğretim Müfettişlerine. 4-5 Şubat 2002.Adana.

3. AKTAŞ ARNAS, Y.2004. M.E.B. Temel Eğitime Destek Projesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenlerine, 21-25 Haziran 2004

4. AKTAŞ ARNAS, Y.2004. Adana İline Bağlı Okullardaki Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerine. 6-10 Eylül 2004. Adana

 

PROJELERDE ALDIĞI GÖREVLER

1. AKTAŞ, Y. 2011 Avrupa Birliği Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi hibe programı, Pozantı Belediyesi ile proje iştirakçisi “Kuklalarımla eğleniyorum, öğretmenlerimle öğreniyorum” öğretmen eğitimleri,9 Eylül-15 Ekim 2011.

2. AKTAŞ, Y. 2012 Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje iştirakçisi “Anasınıfı Eğitiminde Yenilikçi ve Çözümcül Yaklaşımlar” anne baba eğitimleri, 19 Nisan-1 Haziran 2012.

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK

1992- Türkiye Okulöncesi Eğitimi Geliştirme Derneği

1998- Çağdaş Drama Derneği

 

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK

1. Early Childhood Research Quarterly

2. Milli Eğitim Dergisi

3. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

4. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

5. Eğitim Araştırmaları Dergisi

6. İlköğretim Dergisi Online

7. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 DUYURULARIM:

SEVGİLİ ARKADAŞLAR DOSYALARIM BÖLÜMÜM YENİDEN DÜZENLENDİ!!!!!! BİRÇOK MAKALEME ARTIK BURADAN KOLAYLIKLA ULAŞABİLİRSİNİZ......

kitap incelemesi(okul öncesinde matematik eğitimi)

http://ilkogretim-online.org.tr/vol6say2/v6s2k4.pdf

 DOSYALARIM:
Dosya Başlık Boyut(KB)
923.pdfA study of 60 To 89 mo. old children_s skill at writing numerals1231
2220.pdfAN INVESTIGATION ON HOW CHILDREN FROM DIFFERENT SOCIOECONOMIC STATUS (SES) CLASSIFY GEOMETRIC SHAPES408
2201.pdfBABA ÇOCUK İLİŞKİSİ624
212.pdfBİR ÖĞRENME MERKEZİ OLARAK BLOK KÖŞESİ552
208.pdfÇALIŞAN ANNE VE ÇOCUĞU968
210.pdfÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE OYUNUN ÖNEMİ958
1635.docERKEK ÖĞRETMENLER İÇİN ANKETLER71
214.pdfOKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA SAYI KAVRAMININ KAZANILMASI 1253
924.pdfOkul öncesi dönemde bilgisayar destekli eğitimi4159
219.pdfOKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE DENEY ÖRNEKLERİ632
215.pdfOKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖLÇME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİ 1651
221.pdfOKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA KUM VE SU KÖŞESİ484
213.pdfOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FEN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI945
218.pdfOKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ942
211.pdfOKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ302
2200.pdfSAYI VE İŞLEM KAVRAMLARI TESTİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI180
925.pdfsokakta çalışan çocukların öz kavram düzeylerinin incelenmesi112
222.pdfTELEVİZYONUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ995
922.pdfTHE EFFECTS OF TELEVISION FOOD ADVERTISEMENT ON CHILDREN’S FOOD PURCHASING REQUESTS 81
1617.docTopluma Hizmet Uygulamaları Kurum Listeleri89

Toplam 20 dosya bulundu.
DİKKAT: Dosyaları çalıştırmadan önce virüs taramasından geçiriniz.
Dosyayı tek tek kaydetmek için isminin üzerine gelip sağ tıklayarak 'Hedefi Farklı Kaydet... (Save Target As..)'ı seçin!
Zip'li kaydetmek istiyorsanız dosyaları seçin ve butona tıklayın!

59.jpg

Albümümden Bir Resim

yaşare&deniz
ALBÜMÜ GÖSTER
© Çukurova Üniversitesi EĞitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
Web: http://egitim.cu.edu.tr Tel: 0322 338 63 55 Faks: 0322 212 60 49