Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ki?isel Sayfalar      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login

TELEFON:
0 322 3386733
DAHILI:
14
TEL-EV:
FAX:
0 322 3386733
PageRank: 670
Hesap Yönetimi

Yrd.Doç.Dr. FATMA SADIK

BÖLÜM: Eğitim Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

ÇALIŞMA ALANI:

Sınıf Yönetimi, Düşünme Becerileri, Demokrasi Eğitimi, Çevre Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, İletişim BecerileriÖZGEÇMİŞ:

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Prog. ve Öğretim

Çukurova Üniversitesi

1992–1996

Yüksek Lisans

Eğitim Prog. ve Öğretim

Çukurova Üniversitesi

1997–2000

Doktora

Eğitim Prog. ve Öğretim

Çukurova Üniversitesi

2000–2006

 

 

Yüksek Lisans Tezi  

İlköğretim I. aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

 

Doktora Tezi

Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen (atılgan) disiplin modelini temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi" (Nitel-durum çalışması).

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Rehber Öğr.

 Adana Modern Yöntem Dershanesi

1997–1998

Arş. Gör.

 Eğitim Fakültesi Çukurova Üniversitesi

1998–2006

Öğr. Gör. Dr.

 Eğitim Fakültesi Çukurova Üniversitesi

2006–2011

Yrd. Doç. Dr.

 Eğitim Fakültesi Çukurova Üniversitesi

2011-

 

 

Verdiği Dersler  

 

Lisans Düzeyinde

 

MB101  Eğitim Bilimine Giriş

MB201  Öğretim İlke ve Yöntemleri

MB202  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

MB302  Ölçme ve Değerlendirme

MB309  Sınıf Yönetimi

OGK201 Eğitim Sosyolojisi

 

Yüksek Lisans  Düzeyinde

 

EPÖ772 Çevre Eğitimi: Boyutları, Uygulamalar ve Karşılaşılan Sorunlar

EPÖ701 Program Geliştirme

EPÖ758 Eğitim Programları ve Öğretime Çok Yönlü Bakış

EPÖ769 Sınıf Yönetim Stratejileri

EPÖ763 Sınıf Yönetiminde Araştırma ve Uygulama

EPÖ700 Uzmanlık Alan Dersi

EGTS 700 Seminer

EGT700 Yüksek Lisans Tez Çalışması

EPOP Dönem Projesi

 

Doktora Düzeyinde

 

EPÖ850 Sınıfta ve Okulda Disiplin: Disiplin Modelleri ve Uygulamaları

EGT800 Uzmanlık Alan Dersi

EGTS Doktora Seminer

EGT801 Doktora Tez Çalışması

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER)

 

 

 YAYINLAR:

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

İnal, U. “Adana ili sınırları içerisindeki yatılı ilköğretim bölge okullarında bulunan öğrenci ve öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algılarının incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 29.12. 2009.

 

Korkmaz, G. “İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesini algılama düzeyleri ve mesleki tutumlarının incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 29.12.2009.

 

Yüksek, R. “İlköğretim dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersi “canlılar dünyasını gezelim tanıyalım” ünitesi öğrenme öğretme sürecinde yapılan etkinliklerin öğrencilerin çevre bilgisi, çevreye karşı tutumları ve bunların kalıcılık düzeylerine etkisi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 11.06.2010.

 

Karadağ, M. “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği)”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 07.09.2010.

 

Sayın, P. “Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesi’ nin bir ilköğretim okulunda demokratik siyasal kültür oluşturma bağlamında değerlendirilmesi: Bir durum incelemesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 07.09.2010.

 

Öz, E.Z. “Öğretmen, öğrenci ve ailelerin ilköğretim II. kademede gözlenen disiplin problemleri ve baş etmede kullanılan stratejiler ile ilgili görüşlerinin incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 31.05.2012

 

Güner, S. (2013).“İlkokul öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algıları ile eğitim programı ve sınıf içindeki eğitim uygulamaları hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi”,   Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Devam ediyor)

 

Şafak, İ. (2014). Lise öğrencileri ve öğretmenlerinin evrensel değerlere ilişkin tutumlarının incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Devam ediyor)

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSKEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen tamamlanan/devam eden projeler

 

Ekoloji temelli doğa eğitimi (Kemaliye ve Erzincan çevresi), TUBİTAK, 15-25 Temmuz, 2005. [Katılımcı]

  

Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ve katılımcı belediyeler işbirliğinde imzalanan “Okullar Hayat Olsun” Projesi, Ocak, 2012. [İl Yönetim Kurulu Üyesi]

 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

 

Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının ekolojik farklılıklara göre analizi, Çukurova Üniversitesi, BAP-EF20084. [Proje Yöneticisi]

 

Okulöncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim davranışlarının değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi, BAP-EF20116. [Araştırmacı]

 

Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerinin değerlendirilmesi (Adana İli Örneği), Çukurova Üniversitesi, BAP-EF2012BAP21. [Proje Yöneticisi] Devam ediyor

 

Matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşleri ve sınavlarda sordukları sorular üzerine bir değerlendirme, Çukurova Üniversitesi, BAP-EF2012BAP21. [Proje Yöneticisi] Devam ediyor

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

F. Sadık, Ö. Kaf Hasırcı, S. Sadık, “Pre-service teachers’ and classroom discipline”, Proc.  of  9th Affective Education in Action 9th International Conference of EAEN, Vol.1, 262-289 pp., Adana, Turkey, June 2007. (Tam metin)

 

F. Sadık, S. Sadık, “Teachers’ views on discipline problems at schools”, Proc.  of  9th Affective Education in Action 9th International Conference of EAEN, Vol.1, 218-226 pp., Adana, Turkey, June 2007. (Tam metin)

 

F. Sadık, Ö. Kaf Hasırcı, “Öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleriyle baş etme davranışlarına ilişkin algıları”, Proc. of International Conference on Educational Sciences (ICES’08), Vol.3, 1604-1615 pp., Magusa, KKTC, June 2008. (Tam metin)

 

F. Sadık, H. Çakan, “Environmental awareness and environmental problems attitude levels of students of the department of biyology”, Abstract book of the 10th European Affective Education Network Conference, 18-19 pp., Scotland, UK, July 2009. (Abstract-özet yayın)

 

F. Sadık, H. Çakan, K. Artut, “Perceptions about environmental problems in elemantary school children’ drawings”, Abstract book of the 10th European Affective Education Network Conference, 15-16pp., Scotland, UK, July 2009. (Abstract-özet yayın)

 

F. Sadık, S. Sadık, “Bringing motivation back to classroom”, 28th Annual TESOL France Colloquim, 34 pp., Paris, France, October 2009. (Abstract-özet yayın)

 

F.Sadık, A. Sığırtmaç, “Evaluation of classroom management behaviors of preschool teachers”, 63rd OMEP World Conference, 6-9 July 2011, Hong Kong (Abstract-özet yayın)

 

M. Karadağ, F. Sadık, “Assessment of views and practices related to social studies teachers’ reflective thinking skills (An example of Şanlıurfa city)”, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 581-582 pp., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 05-07 Ekim, 2011. (Abstract-özet yayın)

 

P. Dündar Sayın, F. Sadık, “Assessment of democracy education and school parliaments project in respect of creatıng democratic political culture (A case study), I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,189-190 pp., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 05-08 Ekim, 2011. (Abstract-özet yayın)

 

M. Sarı, F. Sadık, “Democracy perception of teacher candidates: Çukurova University example”, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 564-566 pp., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 05-08 Ekim, 2011. (Abstract-özet yayın)

 

F. Sadık, H.Çakan, K. Artut, “The effects of different ecological conditions on the children’s perceptions toward environmental issues”, VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 39 pp., 17-19 November, Antalya, 2011. (Abstract-özet yayın)

 

F.Sadık, S. Sadık, "A study on environmental knowledge and attitudes of teacher candidates". 5th World Conference on Educational Sciences (WCES’2013), Procedia-Social and Behavioral Sciences, (Baskıda), Sapienza University, Roma, Italy, 5-7 February 2013 (Tam metin)

 

S. Sadık, F. Sadık, "Investigating classroom management profiles of pre-service teachers (Cukurova University sample)". 5th World Conference on Educational Sciences (WCES’2013), Procedia-Social and Behavioral Sciences, Sapienza University Roma, Italy, 5-7 February 2013 (Tam metin)

 

F. Sadık, T. Akbulut, "An evaluation of classroom management skills of teachers at high schools (Sample from the city of Adana)". 6th World Conference on Educational Sciences (WCES’2014), Procedia-Social and Behavioral Sciences, University of Malta, Malta, 6-9 February 2014 (Tam metin)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

F. Sadık, A. Türkoğlu, “Aile içinde çocuğa uygulanan disiplin yöntemlerinin ebeveyn ve çocukların algılayışlarına göre incelenmesi”, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt I, 382-389 pp., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Eylül 2007. (Tam metin)

 

F. Sadık, A. Doğanay, “Güvengen (Atılgan) disiplin modeli temel alınarak uygulanan eğitim programının sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerine etkisi”, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt II, 105-111 pp., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Eylül 2007. (Tam metin)

 

F. Sadık, M. Sarı, “Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre bilgisi düzeyleri”, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Eylül 2008. (Sözlü Bildiri)

 

F. Sadık, H. Çakan, K. Artut, “Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi”, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 70 p., İzmir, Ekim 2009. (Abstract-özet yayın)

 

Ö. Kaf Hasırcı, F. Sadık, “Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin belirlenmesi”, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 451 p., İzmir, Ekim 2009. (Abstract-özet yayın)

 

R. Yüksek, F. Sadık, “Canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesinin öğrencilerin çevre bilgisi çevreye karşı tutumları ve bunların kalıcılık düzeylerine etkisi”, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 30 p., Lefkoşa, KKTC, Eylül 2010. (Abstract-özet yayın)

 

U. İnal, F. Sadık, “Yatılı ilköğretim bölge okullarında bulunan öğrenci ve öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algılarının incelenmesi”, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 34 p., Lefkoşa, KKTC, Eylül 2010. (Abstract-özet yayın)

 

G. Korkmaz, F. Sadık, “İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki tutumlarının incelenmesi”, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 31 p., Lefkoşa, KKTC, Eylül 2010. (Abstract-özet yayın)

 

F. Sadık, M. Sarı, “Öğretmen adayları ve demokrasi: Sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi algılarının metaforlar yoluyla değerlendirilmesi”, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt I,296-303 pp.  5 - 7  Mayıs 2011, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. (Tam metin)

 

F. Sadık, U. İnal, “Ortaöğretim kurumlarında karşılaşılan disiplin problemlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Adana ili örneği)”, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2011. (Abstract-özet yayın)

 

F. Sadık, “Çocuk ve çevre sorunları: Çocukların algıladıkları çevre sorunlarıyla ilgili görüşlerinin incelenmesi” 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2011. (Abstract-özet yayın)

 

F. Sadık, M. Sarı, “Çocuk ve demokrasi: İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi”, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2011. (Abstract-özet yayın)

 

K. Artut, F. Sadık, H. Çakan,  “Farklı doğal ve fiziksel çevrelerde yaşayan çocukların çevre sorunlarına yönelik resimlerindeki artistik becerilerin incelenmesi”, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize Üniversitesi, Rize, 24-26 Mayıs, 2012. (Tam metin)

 

E. Z. Öz, F. Sadık,  "Öğretmen ve öğrencilerin ilköğretim ikinci kademedeki disiplin problemleri ve baş etme stratejilerine yönelik görüş ve beklentileri", III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 7 pp. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 7-9 Mayıs, 2014. (Abstract-özet yayıN)

 

F. Sadık,  Ş. Erden, N. Aktaş, U. Bozkurt, E. Kaya, Z. B. Uzun, "Öğretmen adaylarının sınıf yönetim becerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi"., III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 201-202 pp., Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 7-9 Mayıs, 2014. (Abstract-özet yayın)

 

Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

F. Sadık (2002). İlköğretim I. aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 1–23.

 

F. Sadık (2002). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları  Dergisi, 9, 106-115.

 

F. Sadık (2003). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler. Eğitim Araştırmaları  Dergisi, 13, 88-97.

 

R. Akar, F. Sadık (2003). İlköğretim okul binalarının fiziksel açıdan değerlendirilmesi”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 28 (130), 16–23.

 

F. Sadık, A. Doğanay (2007). Öğretmen, öğrenci ve velilerin bakış açılarına göre problem davranışların meydana gelme sıklığı, önem derecesi (ciddilik) ve nedenleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (33), 50–71.

 

F. Sadık, A. Doğanay (2007). Sınıf içi istenmeyen davranışlarla ilgili öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 539–560.

 

F. Sadık, A. Doğanay (2008). Problem davranışlarla baş etme sürecinde öğretmen, öğrenci ve veli beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 37 (178), 24–42.

 

F. Sadık, (2008). İstenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Elementary Education Online, 7(2), 232–251.

 

F. Sadık, H. Çakan (2010). Biyoloji bölümü öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre sorunlarına yönelik tutum düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1), 351-365.

 

F. Sadık, M. Sarı (2010). Student teachers’ attitudes towards  environmental problems and  their level of environmental knowledge. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (39), 129-141.

 

G. Korkmaz, F. Sadık (2011).  İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki tutumlarının sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 121-138.

 

U. İnal, F. Sadık (2011). Adana ili sınırları içerisindeki yatılı ilköğretim bölge okullarında bulunan öğrenci ve öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2),243-258.

 

Ö. Kaf Hasırcı, F. Sadık (2011).Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2),195-210.

 

G. Korkmaz, F. Sadık (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul   yaşam kalitesini algılama düzeylerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 10(1), 286–301.

 

F. Sadık, H. Çakan, K. Artut (2011). Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi. Elementary Education Online, 10(3),1066-1080.

 

F. Sadık, H. Çakan, K. Artut (2011). Perceptions about environmental problems in elemantary school childrens’ drawings. Interactive Discourse: The International Online Journal Of Higher Education Learning And Teaching, ISSN 1756-3445, 3: Special Issue, on Creativity and Emotional Wellbeing, 1-25.

 

M. Sarı, F. Sadık (2011). Democracy perception of teacher candidates: Çukurova University Example. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(2),  67-82.

 

Karadağ, F. Sadık (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği). Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41 (2), 29-42.

 

F. Sadık, M. Sarı (2012). Çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 1 (1), 48-62.

 

F. Sadık (2013). Öğretmen adaylarının çevresel tutum ve bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (4), 69-82.

 

 

Ulusal eğitim dergilerinde yayınlanan makaleler :

 

F. Sadık, “Sınıf kurallarını belirlemede işbirlikçi yaklaşım”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 22 (257),  26-29 pp., 2001.

 

F. Sadık, “Bu paraya ne oldu?”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 22 (264),  31-33 pp., 2001.

 

F. Sadık, “Okulöncesi öğretmenlerinin sınıf içinde karşılaştıkları problem davranışlar”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 23 (272),  31-34 pp., 2002.

 

F. Sadık,  “Öğretimi kolaylaştırmak için ilk gün neler yapılmalı?”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 23 (267), 17-19 pp., 2002.

 

F. Sadık, “Zamanı etkili ve verimli kullanmak için neleri ne kadar zamanda yapmalıyız?”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 23 (268), 19-21 pp., 2002.

 

F. Sadık, “Öğretmenin yöntem ve materyal seçiminin sınıf içinde öğrenci davranışlarına etkileri, sınıfta iyi seçim iyi yönetim”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 23 (274),  7-10 pp., 2003.

 

F. Sadık, “Etkili düşünen bireyler yetiştirmek için önce düşünmeyi öğretelim”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 24 (283),  31-33 pp., 2003.

 

F. Sadık, “Üçüncü dünya ülkelerindeki eğitim sorunları-I”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 25 (290),  31-35 pp., 2004.

 

F. Sadık, “Üçüncü dünya ülkelerindeki eğitim sorunları-II”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 25 (291),  21-25 pp., 2004.

 

F. Sadık, “Günümüzün etkili insanını yetiştirmek için bilgi aktaranlar olmamalıyız”, Eğitim Gönüllüleri Derneği, Gönüllünün Sesi, Cilt 3 (8),  26-28 pp., 2004.

 

F. Sadık, “Eğitimin amaçları ve okul dışındaki çağdaş yaşam”, Yaşadıkça Eğitim, Temmuz-Eylül Ekim-Aralık,  49-51 pp., 2004.

 

F. Sadık, “Davranış problemlerinin analizi-I”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 26 (312),  12-19 pp., 2005.

 

F. Sadık, “Davranış problemlerinin analizi-II”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 27 (313),  15-18 pp., 2006.

 

F. Sadık, “Davranış problemlerinin analizi-III”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cilt 27 (314),  19-21 pp., 2006.

 

F. Sadık, “Sınıfta düzen, sınıf yönetimi ve disiplin”, Yaşadıkça Eğitim, Cilt 90,  21-25 pp., 2006.

 

Ulusal kitap/kitaplarda yazılan bölümler :

  

F. Sadık, “Sınıfta görülen istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri”, B. Yiğit (Editör), “Sınıf yönetimi”, Ankara: Kriter Yayıncılık, 47-90 pp., 2008.

 

F. Sadık, B. Yiğit, “Sınıf yönetimini etkileyen sınıf dışı değişkenler”, B. Yiğit (Editör), “Sınıf yönetimi”, Ankara: Kriter Yayıncılık, 27-46 pp., 2008.

 

F. Sadık, “Sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar”, Y. Aktaş Arnas ve F. Sadık (Editörler), "Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi", Ankara: Kök Yayıncılık, 13-60 pp., 2008.

 

F. Sadık, A. İflazoğlu Saban, “ Disiplin ve disiplin modelleri”, Y. Aktaş Arnas ve F. Sadık (Editörler), "Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi" Ankara: Kök Yayıncılık, 277-325 pp., 2008.

 

 

Ders notları

F. Sadık, “Sınıf yönetimi”, Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No.1, 166 pp., 2006.

 

Editörlük

 

Y. Aktaş Arnas, F. Sadık (Editörler), Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Ankara: Kök Yayıncılık, 2008.

 

 

 

Ulusal / Uluslar arası gazetelerde yayınlanan makale ve haberler

 

V. Köse, “Her sınıfta beş öğrenci problemli-başlıca neden kalabalık”, (F. Sadık, Yüksek Lisans Tez Bulgularına dayalı), Cumhuriyet Gazetesi, 22 Ağustos, 7 p.,2006.

 

F. Sadık, “Etkili iletişim ve sınıf yönetimi”, Eğitim Haber Gazetesi, Nisan, 11 p., 2007.

 

F. Sadık, “Sadece bilgi aktaranlar olmayalım”, Adana Haber [online]www.adanahaber.net, 2007.

 

Moodie, A. “Creativity and emotional wellbeing”, (F. Sadık), “Perceptions about environmental problems in elemantary school children’ drawings” adlı çalışmasına dayalı), ITA News, Cilt 42, 1-3 pp., 2009.

 

Uluslararası/ ulusal hakemli dergilerde hakemlik

 

Environmental Education Research, ISSN:1306–3111.

 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-9967.

 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN:1304-8880.

 

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi/ Pegem Journal of Education and Instruction, ISSN 2146-0655.

Yüksek lisans tez savunmalarında jüri üyelikleri

 

Künkül, T. “Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılım düzeyleri ile algıladıkları sınıf atmosferi arasındaki ilişki”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, Adana.

 

Öktem, S.P. “İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin gerçekçi cevap gerektiren matematiksel sözel problemleri çözme becerileri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Adana.

 

Çağlar, A. “Sınıf öğretmenlerinin öğretimsel etkinliklerin yönetiminde dikkat çekme ve sürdürme davranışlarının incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Adana.

 

Çulhaoğlu İmrak, F. “Okulöncesi dönemde kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn tutumları ile kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda akran ilişkilerinin incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Adana.

 

Topal, N. “Derste zaman yönetimi: İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik bir inceleme”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Adana.

 

Ildırı, A. “İlköğretim beşinci sınıf matematik ders kitabında ve öğrenci çalışma kitabında yer alan problemlerin incelenmesi ve bu problemlere ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Adana.

 

Danaoğlu, G. “Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5. sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Adana.

 

Aladağ, A. “İlköğretim öğrencilerinin orantısal akıl yürütmeye dayalı sözel problemler ile gerçekçi cevap gerektiren problemleri çözme becerilerinin incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Adana.

 

Hoşgör, A. “İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde oyun etkinliklerinin kullanımına ilişkin görüşleri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Adana.

 

Aslan, E. “İlköğretim beşinci sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisi ve bu becerinin kazandırılması sırasında karşılaşılan durumların öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Adana.

 

Demircioğlu, T. “Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının laboratuar eğitiminde argüman temelli sorgulamanın etkisinin incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Adana.

 

Tosun, M. “İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramına ilişkin becerilerinin incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Adana.

 

Tural Sönmez, M. “6.sınıf matematik derslerinde web üzerinden sunulan matematik oyunlarının öğrenci başarısına etkisi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, Adana.

 

Alper, T. “Resimli kitaplardaki karakterlerin duygu durumlarının incelenmesi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, Adana.

 

Toğrul, H." İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile bazı derslerdeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi",Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, Adana.

 

 

Doktora tez savunmalarında jüri üyelikleri

 

Güzel Yüce, S. “Bir ilköğretim okulunda düşünme kültürünün geliştirilmesine yönelik eylem araştırması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, Adana.

 

 

Bilimsel kurs, eğitim, kongre, sempozyum, atölye ve çalışma toplantıları :

 

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, 1-3 Eylül, 1999. [Kongre-Yararlanıcı]

 

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Erzurum, 27-30 Eylül, 2000. [Kongre- Yararlanıcı]

 

X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu, 7-9 Haziran, 2001. [Kongre- Yararlanıcı]

 

XI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Lefkoşa, KKTC, 23-26 Ekim, 2002. [Kongre- Yararlanıcı]

 

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 28-30 Eylül, 2005. [Kongre- Yararlanıcı]

 

XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla, 13-15 Eylül, 2006. [Kongre- Yararlanıcı]

 

Adana Valililiği tarafından düzenlenen “İl Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu Toplantısı”. 18.04.2006. Yer: Adana Valiliği Toplantı Salonu. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

“8. Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı”. 05.03.2008. Yer: Adana Akif Palalı Lisesi. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

“3. Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı”. 02.09.2008. Yer: Adana Sunar Nuri Çomu Lisesi. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

“2. Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı”. 09.10.2009. Yer: Adana Akif Palalı Lisesi. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

“8. Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı”. 21.10.2008. Yer: Adana Akif Palalı Lisesi. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

“İl Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı”. 23.02.2010. Yer:  Adana Valiliği. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

Adana Valililiği tarafından düzenlenen “Sosyal Destek Programı (SODES) Toplantısı”. 26.05.2011. Yer: Adana Valiliği Toplantı Salonu. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

Adana Valiliği tarafından düzenlenen “İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı”. 27.09.2011. Adana Valiliği Toplantı Salonu. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

“Bölgesel Gençlik Çalıştayı Bilgilendirme Toplantısı”. 11.01.2012. Adana Adnan Menderes Spor Salonu. [Bilgilendirme Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

 “Bölgesel Gençlik Çalıştayı”. 28-29. 01.2012. Adana Hilton Oteli, Toplantı Salonu. [Çalıştay Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

Adana Valiliği tarafından düzenlenen “İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon Toplantısı”. 17.01.2012. Adana Valiliği Toplantı Salonu. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

Adana Valiliği tarafından düzenlenen “İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon Toplantısı”. 13.02.2012. Adana Valiliği Toplantı Salonu. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ve katılımcı belediyeler işbirliğinde imzalanan “Okullar Hayat Olsun” Projesi, 18.04.2012. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu. [Yönetim Kurulu Toplantısı, ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi]

 

II. Ulusal Programları ve Öğretim Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu, 27-29 Eylül, 2012. [Kongre-Dinleyici]

 

Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon Toplantısı”, 30.07.2013. Adana Valiliği Toplantı Salonu. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

Adana Valiliği tarafından düzenlenen “İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Değerlendirme Toplantısı”. 24.10.2013. Nezihe Yalvaç Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Toplantı Salonu. [Çalışma Toplantısı – ÇÜ. Eğitim Fakültesi Temsilcisi]

 

 

Konferans ve Seminerler :

 

“Etkili sınıf yönetimi” Konulu Konferans. 2002. Yer: Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi,  Osmaniye. [Konferans - Konuşmacı]

 

“Sınıf yönetimi” Konulu Konferans. 2003. Yer: Erdoğan Şahin oğlu İlköğretim Okulu, Adana. [Konferans - Konuşmacı]

 

“Problem davranışlarla baş etme” Konulu Konferans. 2003. Yer: Petrol Ofisi İlköğretim Okulu, Adana. [Konferans - Konuşmacı]

 

“Sınıf yönetim becerileri” Konulu Konferans. 2003. Yer: Fazilet Kibritçioğlu İlköğretim Okulu, Adana. [Konferans - Konuşmacı]

 

“Etkili iletişim” Konulu Seminer Çalışması. 2005. Yer: Adana Defterdarlığı. “Eğiticilerin Eğitimi Semineri”. Adana. [Seminer- Konuşmacı]

 

 “Sınıf yönetimi”, Konulu Konferans. 2005. Yer: Cafer Recai Gizer İlköğretim Okulu, Adana. [Konferans - Konuşmacı]

 

“Sınıf yönetimi” Konulu Seminer Çalışması. 2005. Yer: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adana. [Seminer- Konuşmacı]

 

“Sınıf ve zaman yönetimi” Konulu Konferans. 2005. Yer: Kanuni İlköğretim Okulu, Adana. [Konferans - Konuşmacı]

 

“Etkili Öğretmenlik ve Öğretmen-Öğrenci İletişimi” Konulu Konferans. 2005. Yer: Celalettin Sayhan İlköğretim Okulu, Adana. [Konferans- Konuşmacı]

 

“Sınıf yönetimi” Konulu Seminer Çalışması. 2005. Yer:TARKİM Havacılık ve Uçuş Okulu, Adana. [Seminer- Konuşmacı]

 

 “Sınıf yönetimi” Konulu Seminer Çalışması. 2007. Yer: Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana. [Seminer- Konuşmacı]

 

“Sınıf yönetimi”, Konulu Konferans. 2007. Yer: Adana Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü. “Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi hizmetleri eğiticilerin eğitimi semineri”,  tarafından düzenlenen “eğiticilerin eğitimi “programı, Adana. [Konferans - Konuşmacı]

 

 “Sınıf yönetimi”, Konulu Konferans. 2007. Yer: Seyhan Meryem Mehmet Kayhan İlköğretim Okulu, Adana. [Konferans - Konuşmacı]

 

 “Sınıf yönetimi ve sınıf içi iletişim” Konulu Seminer Çalışması. 2008. Yer: İl Sağlık Müdürlüğü. “Eğitim Bilimleri Semineri”. Adana. [Seminer- Konuşmacı]

 

 “Öğrenci merkezli eğitim” Konulu Konferans. 2008. Yer: Atatürk Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi, Adana. [Konferans - Konuşmacı]

  

 “Sınıf yönetimi” Konulu Seminer Çalışması. 2011. Yer: Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.  “Eğitim Bilimleri Semineri”. Adana. [Seminer- Konuşmacı]

 

“Sınıf yönetimi” Konulu Seminer Çalışması. 2011. Yer: Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu. “Eğitim Bilimleri Semineri”, Adana. [Seminer- Konuşmacı]

 

"Sınıf yönetimi” Konulu Seminer Çalışması. 2014. Yer: Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu. “Eğitim Bilimleri Semineri”, Adana. [Seminer- Konuşmacı]

 DUYURULARIM:

 DOSYALARIM:
Sizin için yüklediğim hiç dosyam yok. Dosya Yükle

37.jpg

Albümümden Bir Resim

DSC00051
ALBÜMÜ GÖSTER
© Çukurova Üniversitesi EĞitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
Web: http://egitim.cu.edu.tr Tel: 0322 338 63 55 Faks: 0322 212 60 49