Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ki?isel Sayfalar      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login

TELEFON:
DAHILI:
TEL-EV:
FAX:
PageRank: 256
Hesap Yönetimi

Öğr.Gör.Dr. Abdullah BALCIOĞULLARI

BÖLÜM: İlköğretim Bölümü

ANABİLİM DALI: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇALIŞMA ALANI:
Coğrafya Öğretimi, Coğrafi Düşünme Becerileri

ÖZGEÇMİŞ:

1999-2004 Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

1994-1998 Lisans          : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü

1987-1990  Lise          : Altınözü Lisesi

1984-1987  Ortaokul    : Altınözü Lisesi Ortaokul Bölümü

 

Katıldığı Kurslar:

1997           Alman Kültür Enstitüsü Almanca Dil Kursu, Ankara

1998           Viyana Üniversitesi Almanca Dil Kursu, Avusturya

1999           Çukurova Üniversitesi YADİM İngilizce Dil Kursu, Adana

 

 

İş Durumu:

1991-1992        Altınözü İlçesi Yolağzı İlköğretim Okulu Ücretli Öğretmenlik

1992-1993    Altınözü İlçesi Yolağzı İlköğretim Okulu Ücretli Öğretmenlik

1999-           Halen Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,  Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi     

 

                     

 

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

 

15-17 Mayıs 2003  1. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi

 

07-09 Haziran 2005 III. Uluslarası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Celalabad- Kırgızistan: Kommersiyalık Enstitüsü - Türk Dünyası İşletme Fakültesi

 

27 Haziran - 01 Temmuz 2006 VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gaziantep - Türkiye

 

13 - 15 Eylül 2006 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla : Muğla Üniversitesi

 

Verdiği Dersler:

 

Güz Yarıyılı

Ülkeler Coğrafyası

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Uygulamalı Harita Bilgisi

Çevre Sorunları Coğrafyası

Türkiye Turizm Coğrafyası

 

 

Bahar Yarıyılı

Genel ve Fiziki Coğrafya

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Siyasi Coğrafya

Tarihi Coğrafya

 YAYINLAR:

KİTAP

Gümüşçü, O. ve Balcıoğulları, A. 2005. "COĞRAFYAYA GİRİŞ" Bilge Yayınları. Ankara

YAYINLAR:

 

Çaydaş, E.; Balcıoğulları, A. (2003). "İlköğretim Altıncı ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bildiri) İzmir: 1. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

 

Balcıoğulları, A. (2005). "Coğrafya Derslerinin Coğrafi Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi" (Bildiri) Celalabad- Kırgızistan: 3. Uluslarası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

 

Balcıoğulları, A. (2006) “Hatay Hıristiyan Araplarında Göç Olgusu Ve  Göçün Evlilik Geleneklerine Etkisi” (Bildiri) Gaziantep: VII: Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi

 

Balcıoğulları, A, İflazoğlu , A, Bolat, H. (2006) "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi" (Bildiri) Muğla: 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

 

 DUYURULARIM:DOSYALARIM:
Sizin için yüklediğim hiç dosyam yok. Dosya Yükle


Resim yok

Albümümden Bir Resim
albümde resim yok
© Çukurova Üniversitesi EĞitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
Web: http://egitim.cu.edu.tr Tel: 0322 338 63 55 Faks: 0322 212 60 49