Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ana Sayfa      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login
15 kişi online


GENEL BİLGİ;

Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Mantık disiplinlerinin bir bireşimi şeklinde olup, Eğitim Bilimlerinden de destek almaktadır. Yani multidisipliner bir yapıdadır. Anabilim dalında bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent, iki öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi vardır. Anabilim dalında çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları; felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve siyaset olmak üzere sosyal bilimler eğitimi; örtük programlama, kültürel ve tarihsel düşünme, insan hakları ve eleştirel düşünme ile medya, yardım hizmetleri, eğitim yapıları, çok-kültürlülük ve sosyal-kültürel değişme üzerinedir.

Anabilim Dalının temel amacı, ortaöğretim kurumlarına uzman düzeyinde (M.C.) felsefe grubu öğretmeni yetiştirmektir. İlgili tinbilimleri alanlarında akademisyen yetiştirilmesine de katkı sunmaktadır.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı, Prof. Dr. Altan Eserpek’in başkanlığında Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı olarak 1984’te kurulmuş (1985 yılında öğrenime başlamış) ve 1988’de Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü’ne dönüşmüştür. Gerek program, gerekse bölüm yalnızca Üniversite’de değil, Türkiye’de de bir ilki oluşturmuştur.

1984’te açılan ve 1985 yılında öğrenime başlayan bölüm ilk mezunlarını 1989 yılında vermiştir. Mezunların bir kısmı sosyoloji, felsefe, psikoloji alanında akademik temel bilimlere yönelirken; büyük bir kısmı liselerde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışmaktadır.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı dört alt disiplinin bileşiminden oluşmaktadır. “Felsefe grubu” altında sosyoloji, psikoloji, mantık ve felsefe yer almaktadır. Akademik eğitim süresince bu disiplinlerin bir yandan temel tartışmaları, diğer yandan ortaöğretimle entegrasyonları dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bu alanlara “eğitim bilimlerini” de eklemek gerekmektedir.

 

Program temel ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Böyle bir ayrımlaşmaya; hem kişilerin öz-beceri ve ilgilerini sürdürebilmeleri, böylece belirli bir alanda uzmanlaşmanın sağlanabilmesi, hem de sorumluluk bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla gidilmiştir. Program çeşitli alanlardan oluşmakla birlikte yine de felsefe, sosyoloji veya psikoloji ağırlıklı belirli bir uzmanlaşmanın sağlanabileceğine inanılmaktadır. Bu nedenle seçmeli derslerin bu üç alandan birinde derinleşecek şekilde tutarlılık içinde sürdürümü çok önemli sayılmaktadır.

 

 

2013 Türkiye KPSS Birinciliği

 

Ayrıca Felsefe Grubu Öğretmenliği, 67 program arasında 2013 KPSS sınavında birinci sırada yer almaktadır.

 

2013 KPSS Başarı Sıralaması

(67 Bölümün Üniversite ve Programlara Göre Dağılımı)

Üniversiteler

 Adayların Mezun Olduğu/Olacağı Lisans Programları

Ortalama Yanıt

Toplam Yanıt

Genel Yetenek

Genel Kültür

Eğitim Bilimlei

Genel Yetenek + Genel Kültür + Eğitim Bilimleri

Başarı Sırası

Genel Yetenek +Genel Kültür

Başarı Sırası

Çukurova Üniversitesi

Felsefe Grubu Öğr.

31,68

27,27

52,71

111,66

1

58,95

1

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyoloji

37,18

21,58

----

---

 

58,76

2

Atatürk Üniversitesi

Felsefe Grubu Öğr.

30,72

27,46

52,14

110,32

3

58,18

3

Mersin Üniversitesi

Sosyoloji

29,95

27,04

53,38

110,37

2

56,99

4

Gazi Üniversitesi

Felsefe Grubu Öğr.

31,74

24,81

51,34

107,89

4

56,55

5

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Felsefe

36,25

19,40

----

---

 

55,65

6

İstanbul Üniversitesi

Felsefe

30,69

24,86

50,16

105,71

6

55,55

7

Mersin Üniversitesi

Felsefe

30,01

25,27

51,04

106,32

5

55,28

8

Dicle Üniversitesi

Felsefe

28,72

25,69

49,09

103,50

11

54,41

9

Gazi Üniversitesi

Felsefe

31,06

22,84

50,84

104,74

8

53,90

10

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sosyoloji

34,02

19,74

----

---

 

53,76

11

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Muş Alparslan Ü.

Felsefe

17,70

11,10

----

---

 

28,80

67

Kaynak: OSYM (2014). Yükseköğretim Programlarına Göre 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sonuçları Kitabı. http://osym.gov.tr/belge/1-19212/2013-yili-yayinlari.html

 

 

 

  Bölümümüzün Erasmus Programı kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler şunlardır:

1- Pedagogical University of Cracow, Polonya

2- Universita Degli Studi di Cagliari, İtalya

3- Warsaw University of Life Sciences, Polonya

4- University of West Hungary, Macaristan

5- University of Lisbon, Institute of Education, Portekiz

 

 

İletişim bilgileri

 

Cukurova Universitesi, Egitim Fakultesi, Felsefe Grubu Ogretmenligi Anabilim Dali

Phone (+ 90-322) 338 60 84 / 2778

Fax  (+ 90-322) 338 64 40

01330 Balcali/Adana

TURKEY

 

 DUYURU ve ETKİNLİKLER

personel arama
Kişi: 
Tip:   
google™ site içi arama
en çok ziyaret edilenler
hit: 1000 İdil Eren TÜRKOĞLU
hit: 985 Ali Doğan
hit: 952 Ebru Genç
hit: 932 OĞUZ KELEŞ
hit: 929 Memet KARAKUŞ
hit: 867 Mehmet Işık
hit: 836 Ozan Şenkal
hit: 769 Zekeriya Kazancı
hit: 760 Sedat UCAR
hit: 752 Mediha SARI
fakültemiz ve üniversitemizden görüntüler
   
© Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
E-Posta: ef@cu.edu.tr Tel: