Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ana Sayfa      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login
17 kişi online


GENEL BİLGİ;

 

Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Mantık disiplinlerinin bir bireşimi şeklinde olup, Eğitim Bilimlerinden de destek almaktadır. Yani multidisipliner bir yapıdadır. Anabilim dalında bir profesör, üç yardımcı doçent, beş öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi vardır. Anabilim dalında çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları; felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve siyaset olmak üzere sosyal bilimler eğitimi; örtük programlama, kültürel ve tarihsel düşünme, insan hakları ve eleştirel düşünme ile medya, yardım hizmetleri, eğitim yapıları, çok-kültürlülük ve sosyal-kültürel değişme üzerinedir.

Anabilim Dalının temel amacı, ortaöğretim kurumlarına uzman düzeyinde (M.C.) felsefe grubu öğretmeni yetiştirmektir. İlgili tinbilimleri alanlarında akademisyen yetiştirilmesine de katkı sunmaktadır.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı, Prof. Dr. Altan Eserpek’in başkanlığında Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı olarak 1984’te kurulmuş (1985 yılında öğrenime başlamış) ve 1988’de Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü’ne dönüşmüştür. Gerek program, gerekse bölüm yalnızca Üniversite’de değil, Türkiye’de de bir ilki oluşturmuştur.

1984’te açılan ve 1985 yılında öğrenime başlayan bölüm ilk mezunlarını 1989 yılında vermiştir. Mezunların bir kısmı sosyoloji, felsefe, psikoloji alanında akademik temel bilimlere yönelirken; büyük bir kısmı liselerde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışmaktadır.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı dört alt disiplinin bileşiminden oluşmaktadır. “Felsefe grubu” altında sosyoloji, psikoloji, mantık ve felsefe yer almaktadır. Akademik eğitim süresince bu disiplinlerin bir yandan temel tartışmaları, diğer yandan ortaöğretimle entegrasyonları dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bu alanlara “eğitim bilimlerini” de eklemek gerekmektedir.

Program temel ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Böyle bir ayrımlaşmaya; hem kişilerin öz-beceri ve ilgilerini sürdürebilmeleri, böylece belirli bir alanda uzmanlaşmanın sağlanabilmesi, hem de sorumluluk bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla gidilmiştir. Program çeşitli alanlardan oluşmakla birlikte yine de felsefe, sosyoloji veya psikoloji ağırlıklı belirli bir uzmanlaşmanın sağlanabileceğine inanılmaktadır. Bu nedenle seçmeli derslerin bu üç alandan birinde derinleşecek şekilde tutarlılık içinde sürdürümü çok önemli sayılmaktadır.

Bölümümüzün Erasmus Programı kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler şunlardır:

1- Pedagogical University of Cracow, Polonya

2- Universita Degli Studi di Cagliari, İtalya

3- Warsaw University of Life Sciences, Polonya

4- University of West Hungary, Macaristan

5- University of Lisbon, Institute of Education, Portekiz

 

 

İletişim bilgileri

 

Cukurova Universitesi, Egitim Fakultesi, Felsefe Grubu Ogretmenligi Anabilim Dali

Phone (+ 90-322) 338 60 84 / 2778

Fax  (+ 90-322) 338 64 40

01330 Balcali/Adana

TURKEY

 DUYURU ve ETKİNLİKLER

personel arama
Kişi: 
Tip:   
google™ site içi arama
en çok ziyaret edilenler
hit: 992 Asım Yapıcı
hit: 968 Şule ERDEN
hit: 952 Cahit ASLAN
hit: 928 A. Necmi YAŞAR
hit: 920 İskender Özgür
hit: 912 Muzaffer ÖZCAN
hit: 900 Ömer Tuğrul KARA
hit: 864 GÜLDEN TÜM
hit: 860 Suat KARAASLAN
hit: 832 Perihan Dinç Artut
fakültemiz ve üniversitemizden görüntüler
   
© Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
E-Posta: ef@cu.edu.tr Tel: